•  
  •  

4. Dönem Komisyonları

Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek odası olarak meslek alanına ilişkin teknik bilginin toplum ve ülke yararına uygulanmasını gözeterek bilişim hukuku ve bilirkişilik üzerine çalışmalar yapar. Bu çerçevede meslektaşlarını ve toplumu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak üzere başta bilirkişilik eğitimleri olmak üzere konuyla ilgili eğitimler düzenler; bilirkişilik ve bilişim hukuku alanında güncel uygulamaları izler, ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler üzerine çalışmalar yapar; çalıştay, açıkoturum, seminer gibi etkinlikler gerçekleştirerek üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirir.

Fikret Akman(241)
Yümni Mutlu Payaslıoğlu(294)
Cem Nuri Aldaş(495)
Demet Kaya Ayanoğlu (907)
İbrahim Emrah Özgün(1204)
Taylan Özgür Yıldırım(1427)
Okan Öztürkmenoğlu(1994)
Emre Alıç(2045)
Meltem Şahin(3936)
Osman Zeki Ergin (4314)
Veysel Karani Ece(4506)
Ezgi Efe (4662)
Meltem Arpacı(4683)
Müslüm Serdar Akis(4885)
Eylem Hasırcı (5335)
Hakan Özkaya(5532)

BMO Öğrenci Üye Komisyonu

Bilgisayar mühendisliği öğrencilerine mesleği, Odamızı, iş yaşamını tanıtır. Staj gereksinimlerini karşılayıcı çözümler üretir. Öğrencilere öğrenim süreleri boyunca destek vererek sorularına yanıt bulmak, sorunlarını çözmek için yardımcı olmayı amaçlar. Eğitim, yaz kampı, seminer gibi etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin hem meslek yaşamına hazırlanmasını hem de meslektaşlarıyla kaynaşıp paylaşımlarda bulunmasını sağlayan ortamlar oluşturur.

Adil Güneş Akbaş(2656)
Eren Can Dikme(4242)
Ali Can Ulusaler(4606)
Gökhan Sakar(5204)
Muhammet Budak(5250)

Eğitim Komisyonu

Meslek alanı ve bilgisayar mühendisliği eğitimi üzerine çalışmalar yapar; bu bağlamda üniversitelerdeki eğitim durumunu akademi bileşenleriyle birlikte değerlendirir. Meslektaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artıcı, güncel gelişmelerin yakından izlenmesini sağlayan faaliyetler yürütür. Uzmanlık alanlarına yönelik eğitimler ve seminerler düzenler. Akademik kadroların bilimsel görüş ve önerilerini yapılacak tüm çalışma ve etkinliklere yansıtarak hareket etmeyi amaçlar. Oda kurul, komisyon ve çalışanları için gerek duyulan iç eğitimlerin tanımlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

İsmail İlker Tabak(59)
Gülin Onat Bayır(236)
İbrahim Emrah Özgün(1204)
Sadık Nazik(1320)
Emre Alıç(2045)
Hakan Çağlar(3511)
Özge Kart(4112)
Osman Zeki Ergin(4314)
Cihan Ünal(4317)
Ezgi Efe(4662)
Müslüm Serdar Akis(4885)
Selda Barbaros(4893)
Fatih Mehmet Kılıç(5281)
Baki Osman Bekgöz(5339)
İlhan Çetin(5662)
Rabia Ruken Kart(5709)
Mehmet Sabri Şenol(5812)

Kadın Mühendisler Komisyonu

Kadın mühendislerin özelde bilişim alanında ve diğer alanlarda çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları ve negatif ayrımcılıkları araştırır; bunların etkin çözümleri için kadın meslektaşlarıyla birlikte çalıştaylar, eğitimler ve etkinlikler düzenlemeyi hedefler. Kadına yönelik ayrımcılık ve bunlarla mücadele yolları konusunda farkındalık yaratacak çalışmalar planlar. Kamu ve özel sektörde yer alan kurum, kuruluş ve şirketlerin tüm kadrolarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için çalışmalar yürütür. Oda içerisinde tüm organ ve komisyonlarda eşit temsil ilkesinin uygulamadaki izleyicisi olmayı hedefler. TMMOB Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayında alınan kararların başta BMO mevzuatı olmak üzere tüm ilgili yasal düzenlemelere yansıması ve yaşama geçirilmesi için çalışmalar örgütler.

Hatice Gözde Demirci(955)
Güler Sağıt(1073)
Ezgi Pekşen Soysal(2560)
Meryem Gündoğdu(3128)
Özge Kart (4112)
Ekin Kazan(4663)
Çağla Çınar(4716)
Seçil Nur Arı(4776)
Seda Kurt(4980)
Sevcan Karakuş(4995)
Gizem Akdağ(5077)
Gamze Gürşün(5277)
Ezgi Özen(5279)
Ezgi Ekiz(5368)
Gizem Lermi(5695)
Özlem Uğur(5775)
İlknur Kurban(5911)
Hazal Kaya(5937)
Rabia Hatapoğlu(5987)

Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu

Meslek alanındaki ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve standartları derler, bu konulardaki güncel gelişmeleri izleyerek meslektaşlarımızı bilgilendirir. Meslek alanı ve mesleki haklarla ilgili gelişmeler ve beklentiler doğrultusunda meslek tanımlarının yapılması, bilişim sistemi ve yazılım geliştirme süreç ve hizmetlerinin denetimi için mevzuatın oluşturulması, bu konularda standart ve yönetmeliklerin hazırlanması çalışmalarını yürütür.

Mustafa Kemal Özkazanç(49)
İsmail İlker Tabak(59)
Mehmet Birkan Sarıfakıoğlu(1181)
Alper Pahsa (1582)
Arzu Kütükcü(1624)
Okan Öztürkmenoğlu(1994)
Hülya Küçükaras(2534)
Naciye Çakır(4019)
Ali Can Ulusaler(4606)

Özgür Yazılım Komisyonu

Özgür yazılımı yalnızca teknik yönüyle değil, temelde felsefi, ekonomik, politik ve toplumsal yönüyle ele alacak çalışmaları üyelerimizle birlikte planlayıp gerçekleştirmeyi hedefler. Özgür yazılımın yaygınlaştırılması ve felsefesindeki özgürlüklerin öğrenilmesi için çalışır. İnternet özgürlüğü, kişisel mahremiyet gibi konularla özgür yazılımın etkileşimine vurgu yapar, buna ilişkin bilinçlendirme çalışmalarını yürütür. Salt yazılım alanını değil, özgür yazılım felsefesinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiş olduğu diğer alanları da çalışma alanı olarak görür.

Hakan Murat Kibar(1089)
Ahmet Çağlar Demirtaş(1129)
Erkan Kesen(2648)
Adil Güneş Akbaş(2656)
İlhan Çiçek(3828)
Agit Oktay(4787)
Ali Yıldız(4887)
Yasin Babaoğlu(4911)
Fatih Mehmet Kılıç(5281)
Hüseyin Bilgili(5403)
Servet Taş(5602)
Hazal Kaya(5937)

Siber Güvenlik Komisyonu

Siber güvenlik konusunda dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri izler, toplumun siber güvenlik konusunda bilinçlenmesine yönelik aydınlatıcı açıklamalar, duyurular yayımlar. Siber güvenliğin sağlanması ve bilişim uygulamalarının bu doğrultuda denetlenmesi amacıyla oluşturulan ulusal ve uluslararası standart ve düzenlemeleri araştırıp inceler ve gereken ulusal düzenlemelerin yapılması için önerilerde bulunur.

Hakan Murat Kibar (1089)
Ali Çetinkaya(1384)
Taylan Özgür Yıldırım(1427)
Oktay Dursun (1632)
Cihat Keleş (2242)
Barış Özel (2701)
Elif Şengüleş Çelebi(3054)
İlhan Çiçek(3823)
Veysel Karani Ece (4506)
Agit Oktay(4787)
Gökhan Sakar(5204)
Eylem Hasırcı(5335)
Hakan Özkaya(5532)
Murat Ayanoğlu(5586)
Servet Taş (5602)
Cihan Mehmet Doğan (5641)

Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Üyelerimizin, meslektaşlarımızın ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin bir araya gelerek tanışması, bilgi ve deneyimlerini paylaşması, bu yolla dayanışma ve güçbirliğimizin artırılması amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirir. Bilişim tarihimiz ve ilgi alanımıza giren güncel gelişmelerin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişime de katkıda bulunacak konuların işlendiği söyleşiler, buluşmalar düzenler.

Özgür Gölpunar(819)
Özgül Çalışkan(1392)
Ender Ahmet Yurt(2537)
Mustafa Özgür Uğur(3331)
Ali Can Ulusaler(4606)
Seçil Nur Arı(4776)
Sevcan Karakuş(4995)
Gizem Akdağ(5077)
Necmi Kılıç(5182)
Barış Barışcı(5620)
Furkan Hasdemir(5793)
İlknur Kurban(5911)

Toplum İçin Mühendislik Komisyonu

Toplumun bilişim gereksinimlerinin özgürlük, gizlilik, güvenlik, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri göz önünde tutularak karşılanmasını hedefler. Toplumun bilgiye özgür ve engelsiz erişimini sağlamak için yürütülen çalışmaları ortaklaştırmayı, bunları ülkemizde uygulamayı ve yaygınlaştırmayı amaçlar. Meslek alanına ilişkin güncel uygulama ve sorunları toplum ve kamu yararını gözeterek değerlendirir, bu bağlamda gerekli girişimlerde bulunur. Sansür ve erişim engellerine ilişkin bilinç yaratmayı amaçlayan eylemlilikler planlar ve bu çerçevede bilgilendirici toplantılar yapmayı, yayınlar çıkarmayı hedefler.

Ali Haydar Can Sümer(1558)
Barış Özel(2701)
Tuna Demirkazık(4012)
Ezgi Ekiz(5368)
Emine Aydın(5381)
Bilge Su Erdoğan(5976)

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendis Komisyonu

Ücretli çalışan ve işsiz mühendislerin durumunu ve çalışma yaşamını değerlendirerek iş yaşamında karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üzerine çalışmalar yürütür. Ücretli çalışmanın esnek çalışma, evden çalışma ve benzer modelleri üzerinde durum saptaması yaparak sorunları tanımlar, çözümler üretmeye çabalar. Çalışma yaşamını belirleyen yasalar, çalışma koşulları, asgari ücret, özlük hakları, meslek hastalıkları ve iş güvencesi üzerine aydınlatıcı toplantı, açıkoturum, çalıştaylar düzenler; konuyla ilgili yönerge, kitapçık, broşür vb. hazırlar.

İlker Kalaycı(1596)
Adil Güneş Akbaş(2656)
Hayriye Hazal Ünlü(3662)
Duygu Kabakcı(4565)
Ekin Kazan(4663)
Hayrullah Doruk Fişek(5842)
Hüseyin Erkan Acun(5991)

Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

Üyelerimizin hem Oda’ya aidiyet duygusunu hem de meslektaşlar arasındaki bağları güçlendirme amacıyla çalışmalar yürütür. Meslektaşlarla iletişim kanalları kurmak üzere işyeri temsilciliklerinin oluşturulmasını ve etkin katılımlı çalışmalar yapılması hedefler. Meslektaşların çalışma ortamlarına ilişkin bilgi derleyerek gereksinimlerinin belirlenmesini, Oda’dan beklentileri karşılayacak girişimlerde bulunulmasını sağlar. Kamu ve özel kesimde personel alımlarını inceleyerek bu meslektaşların hakkını gözetecek bir işe alım politikasının tanımlanması amacıyla çalışmalar yürütmeyi planlar.

Mustafa Kemal Özkazanç(49)
Cem Nuri Aldaş(495)
Özgür Gölpunar(819)
Taylan Özgür Yıldırım(1427)
Adil Güneş Akbaş(2656)
Mustafa Özgür Uğur(3331)
Emine Aydın(5381)
Hüseyin Bilgili(5403)
Barış Barışcı(5620)
Rabia Hatapoğlu(5897)

Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu

Oda’nın kurumsal yapısına yönelik kurum içi mevzuatı (yönetmelik, yönerge) hazırlar; BMO’nun ilgi alanına giren ulusal mevzuatı (dijital deliller, e-ticaret sitelerinin güvenliği, erişim engellemeleri vb.) inceleyerek ve gerektiğinde ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürüterek görüş oluşturur, düzenlemeler önerir. Önceki dönemde taslakları oluşturulan ya da hazırlanması hedeflenen yönetmelik ve yönergelerin (Oda Personel Yönetmeliği, Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği, Bilgisayar Mühendisleri Etik ve Mesleki Uygulama Esasları Yönetmeliği, Öğrenci Komisyonu Yönergesi, Üyelerin Kişisel Verilerinin Korunması Yönergesi, Bilgi Güvenliği Yönergesi, İşyeri Temsilciliği Yönergesi, Bilim Kurulu Yönergesi) çalışmalarını sürdürerek yürürlüğe girmelerini amaçlar.

Naciye Çakır(4019)
Uğur Kocager(4395)
Meltem Arpacı(4683)

 

BMO 3. Dönem Komisyonları
BMO 2. Dönem Komisyonları
BMO 1. Dönem Komisyonları