EMO Adana Şubesi’nde BMO Toplantısı

EMO Adana Şube’sinin çağrısıyla, 24 Aralık 2011 Cumartesi günü Bilgisayar Mühendisi üye ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri  ile BMO kuruluş çalışmaları gündemli bir toplantı gerçekleştirildi. EMO Adana Şubesi YK üyesi Kenan Turğul ve Bilgisayar Mühendisliği MEDAK temsilcisi olarak EMO Genel Merkez Teknik Görevlisi Gönül Yalçın ve EMO Ankara Şubesi BM MDK üyesi Taylan Özgür Yıldırım’ın da katıldığı toplantının açılış konuşmasını EMO Adana Şubesi Müdürü Önder Mert yaptı.

Toplantıda Bilişim sektörünün mevcut durumu, Bilgisayar Mühendisleri’nin çalışma koşulları ve sorunları, neden bir BMO’nun bugün acil ihtiyaç olduğu, şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonrasına dair kurgulananlar üzerine bilgilendirme yapıldı.

EMO Bilgisayar Mühendisliği MEDAK temsilcilerinin bilgilendirmesinin ardından katılımcıların konuya dair soru ve görüşleri dinlendi. Fikirsel üretimin oldukça yoğun olduğu toplantıda EMO Adana Şubesi’nin koordinasyonunda ;

-EMO Adana Şube bünyesinde bir MDK oluşturulmasının ve MDK’nın belirleyeceği bir temsilcinin MEDAK’a yönlendirilmesinin önemli olduğu,

-Teknokent’de imza standı açılmasının ve Teknokent’deki meslektaşlarımıza yönelik bir etkinlik yapılmasının faydalı olabileceği,

-BMO için destek İmza kampanyasının/BMO resmi web sitesinin ve sosyal ağlardaki diğer sayfaların Adana  içerisinde duyurulmasının ve yaygınlaştırılmasının gerekliliği,

-Çukurova Üniversite’sinde BM öğrencilerine yönelik bir etkinlik yapılabileceği,

-Toplantıya katılan öğrencilerin,EMO-Genç üyeliğine ve çalışmalarına dahil edilebileceği,

-Adana’da yapılacak olan kitap fuarında stand açılmasının Bilgisayar Mühendisleri’ne ulaşmak için faydalı olabileceği,

-Adana Şube Genel Kurulu’nda Bilgisayar Mühendisi üyelerin vereceği bir önergeyle odalaşma sürecinin tartıştırılabileceği,

üzerine görüşler ifade edildi.

Adana’da ve tüm yerellerde yapılacak çalışmaların BMO örgütlenme faaliyetleri için önemli olduğu ve ancak ve ancak tüm ülke genelindeki bilgisayar mühendislerinin örgütlenmesiyle odalaşma hedefine ulaşılacağı vurgusuyla toplantı sonlandırıldı.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası