Bilgisayar Mühendisleri Odası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 135. Maddesinde tanımlı Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşudur.  6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca 2012 yılında kurulmuştur. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis, yüksek mühendis, yüksek mimar, mimarları bünyesinde toplayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği içinde yer alan ve tüzel kişiliğe sahip olan 24 odadan biridir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, ilgili yasalar ve BMO Ana Yönetmeliği hükümlerine göre faaliyet gösterir. Buna göre; Türkiye’de mesleklerini icra eden bilgisayar, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve enformatik, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ve kontrol, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim mühendisleri Bilgisayar Mühendisleri Odası’na üye olurlar.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, iki yılda bir gerçekleştirilen Genel Kurul toplantılarında yapılan seçimler sonucu belirlenen Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu’nun tüm faaliyetleri yine üyeler arasından seçilen Denetleme Kurulu tarafından denetime tabidir. Üyelere yönelik disiplin yönetmeliğini uygulamak ve Odanın mesleki değer ve ilkelerini temsilen çalışmalar yürütmek ise Onur Kurulu’nun görevidir.

Odanın Genel Merkezi Ankara‘da olup İstanbul ve İzmir’de temsilcilikleri bulunmaktadır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası 1. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Ana Yönetmelik doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

BMO ve çalışmalar hakkında daha detaylı bilgiye BMO Hakkında Sıkça Sorulan Sorular sayfasından ulaşabilirsiniz.

Oda Logosu

bmo-logo-1-rgb-transparent

(CMYK) (JPG) (PDF) (Arma)

 

© 2020 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası