Bilgisayar Mühendisleri Odası, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 135. maddesinde tanımlı Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşudur.  6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca 2012 yılında kurulmuştur. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis, yüksek mühendis, yüksek mimar, mimarları bünyesinde toplayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği içinde yer alan ve tüzelkişiliğe sahip olan 24 odadan biridir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, ilgili yasalar ve BMO Ana Yönetmeliği hükümlerine göre faaliyet gösterir. Buna göre Türkiye’de mesleklerini icra eden bilgisayar, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve enformatik, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ve kontrol, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim mühendisleri Bilgisayar Mühendisleri Odası’na üye olurlar.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, iki yılda bir gerçekleştirilen Genel Kurullarda yapılan seçimler sonucunda belirlenen Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulunun tüm faaliyetleri yine üyeler arasından seçilen Denetleme Kurulu tarafından denetime tabidir. Üyelere yönelik Disiplin Yönetmeliğini uygulamak ve Odanın mesleki değer ve ilkelerini temsilen çalışmalar yürütmek ise Onur Kurulunun görevidir.

Odanın Genel Merkezi Ankara’da olup İstanbul, İzmir, Adana ve Samsun’da il temsilcilikleri bulunmaktadır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, 1. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen Ana Yönetmelik doğrultusunda ve Odanın yayımladığı yönergeleri temel alarak çalışmalarını yürütür.

BMO ve çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiye Sıkça Sorulan Sorular sayfasından ulaşabilirsiniz.

Oda Logosu

bmo-logo-1-rgb-transparent

(CMYK) (JPG) (PDF) (Arma)

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası