TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) 2 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştilen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 42. Olağan Genel Kurulu’nda verilen “BMO Kuruluş Önergesi”nin oy çokluğu ile kabul edilmesi sonucu resmen kurulmuştur. 30 Haziran 2012 günü TMMOB tarafından Kurucu Yönetim Kurulu atanmış, 4 Ağustos 2012 tarihinde Oda Genel Merkezi Hizmet Ofisi açılmış, Elektrik Mühendisleri Odası’ndan (EMO) üye kayıtlarının aktarılmasından sonra 8-9 Eylül 2012 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kurul ile BMO 1. Dönem Yönetim Kurulu seçilmiş ve faaliyetlerine başlamıştır.

9c

TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu

BMO kuruluş çalışmaları için resmi karar  9 Temmuz 2011 tarihinde EMO Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu toplantısında alınmış olsa da, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurulması Elektrik Mühendisleri Odası’nda (EMO) örgütlü bilgisayar mühendislerinin 1990’lı yıllardan beri süregelen çalışmalarının bir sonucu olmuştur.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası