Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olan Bilgisayar Mühendisleri Odası, üyelerinin en az ücretlerini belirleme yetkisine sahiptir. BMO Ana Yönetmeliğinin “Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri” başlıklı 39. maddesi şöyledir:

“ğ) Üyelerinin kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişilerle olan tüm mesleki ilişkilerinde ortaklaşa uyulacak hukuksal ilkeleri hazırlamak, bunlara uymayı sağlayacak önemleri almak, uygulamaları denetlemek, mesleki hizmetlerin karşılığı olan en az ücretleri saptamak ve uygulanmasını sağlamak.”

Bu yetki uyarınca BMO 4. Dönem Yönetim Kurulunun 14 Temmuz 2018’deki toplantısında alınan kararla kurulan ve Kasım 2018’de çalışmalarına başlayan BMO En Az Ücret Çalışma Grubu, BMO En Az Ücret Yönergesini ve En Az Ücret Tanımları dokümanını hazırlamıştır.

Yönetim kurulunun 18 Şubat 2019’daki toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren BMO En Az Ücret Yönergesi Odamıza kayıtlı bir mühendisin ve bilişim alanında çalışan bir meslektaşımızın en az brüt ücretinin hesaplanması yöntemini tanımlamaktadır.

Bilgisayar Mühendisi En Az Brüt Ücreti, birliğimiz TMMOB’nin her yıl duyurduğu Mühendislik Asgari Ücreti “baz ücret” kabul edilip bu ücrete çeşitli ölçütlere göre belirlenen katsayıların yansıtılmasıyla hesaplanır. Brüt ücretin, bir bilgisayar mühendisinin iş yaşamında üstlendiği sorumluluk ve güncel ekonomik koşullar dikkate alınarak hesaplanabilmesi için belirlenen ölçütler şunlardır: Deneyim, yaşanılan il, üst öğrenim, yabancı dil bilgisi, yöneticilik görevi, aile durumu.

BMO En Az Ücret Çalışma Grubunun 2019 yılı için oluşturduğu En Az Ücret Tanımları 2019 dokümanında TMMOB Mühendislik Asgari Ücretine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmiş, meslek alanımızda çalışan bir mühendisin asgari olarak alması gereken brüt ücretin tanımı ve hesabı açıklanarak örneklenmiştir. 2019 yılı baz ücreti, TMMOB’nin belirlediği Mühendislik Asgari Ücreti olan 4.500 TL‘dir; 2020 yılı baz ücreti, TMMOB’nin belirlediği Mühendislik Asgari Ücreti olan 5.000 TL‘dir. (TMMOB’nin 2020 yılı için duyurusuna buradan erişebilirsiniz.)

BMO’nun yayımladığı “Bilgisayar Mühendisi En Az Brüt Ücreti”nin 

  • kamu kesiminde ya da özel kesimde çalışan üyelerimizin/meslektaşlarımızın iş sözleşmelerinde ve maaşlarının belirlenmesinde,
  • üyelerimizin/meslektaşlarımızın bilişim sistemi geliştirme, uygulama/yazılım geliştirme süreçlerinde ürettiği mühendislik hizmetlerinin edinilmesinde ve ilgili ihalelerin bedellerinin saptanmasında,

temel alınması amaçlanmaktadır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, resmi kurumlar başta olmak üzere istemde bulunan kurum/kuruluşlara mesleğimizle ilgili ücretleri bildirirken de yine bu ücret tanımlarından yararlanılır. Dolayısıyla üyelerimiz ya da üyelerimizin çalıştıkları kuruluşlar, Odamıza yazıyla başvurduklarında ilgili kişi için “Bilgisayar Mühendisi  Brüt Ücreti” hesaplanarak kendilerine yazılı bildirim yapılır.

BMO En Az Ücret Çalışma Grubunun 2019 yılı için yaptığı en az ücret tanımları, Odamızın bu yöndeki çalışmaları için bir başlangıç niteliğindedir. Bu çalışma, zamanla BMO Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonunun hazırlayacağı “meslek alanı tanımları” ile bütünleştirilecek, bilgisayar mühendislerince üretilen hizmetler için aylık-günlük-saatlik ücretlerin belirlenmesi sağlanacaktır.

BMO En Az Ücret Yönergesi
En Az Ücret Tanımları 2019
TMMOB 2019 Yılı Mühendislik Asgari Ücreti Açıklaması
TMMOB 2020 Yılı Mühendislik Asgari Ücreti Açıklaması

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası