5. Dönem Yönetim Kurulumuzca, BMO üyelerinin kaliteli ve avantajlı hizmet alabilmeleri için aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarla BMO Üyelerine yönelik indirim anlaşmaları yapılmış, protokoller imzalanmıştır. Öncelikli olarak eğitim ve sağlık alanlarında yaptığımız bu anlaşmalardan faydalanılabilmesi için üyelerimizin ödenti borcunun olmaması beklenmektedir. Kurumlardan indirim isteminde bulunan üyelerimizin Oda üyesi olduklarına ilişkin bilgi ilgili kurum ya da kuruluşa e-posta kanalıyla yazılı olarak iletilecektir. 

ISACA

Bilgi Teknolojileri’nin Denetimi ve Kurumsal Yönetimi ile ilgili faaliyet gösteren ISACA, bilişim teknolojileri ve bilgi işlem sistemlerinin yönetimi, denetimi, kontrolü, kalite güvencesi, bu sistemlerin güvenliği, risklerinin yönetimi vb. konularda uluslararası geçerliliği olan eğitimler düzenlemektedir.

Odamız ve ISACA arasında yapılan anlaşma çerçevesinde ISACA üyelerine uygulanan indirimler BMO üyelerine de uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda BMO üyelerine ISACA üyeliği aranmaksızın önemli bir indirim avantajı (185 USD) sağlanmaktadır.  CISA Sertifikası ve diğer sertifikaların hazırlık eğitimlerine https://www.isaca-istanbul.org İnternet sayfasından ulaşabilir, başvurularınızı yapabilirsiniz.

 

ISACA Eğitim ve Ücretleri Özet Tablosu

Eğitim Adı Saati Şekli Eğitim Ücreti BMO İndirimi Koşullar
CISA – Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi (Certified Information System Auditor ) 5 Domain (Bölüm)+Soru Kampı 36 saat Çevrimiçi 5.340 TL + KDV 4.740 TL + KDV BS/BT denetim, kontrol, güvence veya güvenliğinde beş (5) yıl veya daha uzun süreli deneyim. Deneyim istisnaları, maksimum üç (3) yıl süre için mevcuttur.
CISM- Sertifikalı Bilgi Güvenliği Yöneticisi (Certifed Information Security Manager ) 4 Domain (Bölüm) 24 saat Çevrimiçi 3.560 TL + KDV 3.160 TL + KDV Bilgi güvenliği yönetiminde beş (5) yıl veya daha uzun süreli deneyim. Deneyim istisnaları, maksimum iki (2) yıl süre için mevcuttur.
CGEIT- Kurumsal BT Yönetişim Sertifikası (Certifed in the Governance of Enterprise IT) 4 Domain (Bölüm) 24 saat Çevrimiçi 3.560 TL+ KDV 3.160 TL+ KDV Bir kurumda BT-bağlantılı katkı yönetişiminin desteklenmesinde bir danışman veya gözetim görevi olmak üzere beş (5) yıl veya daha uzun süreli deneyim. Deneyim istisnası veya ikame yoktur.
CRISC- Risk ve Bilgi Sistemleri Kontrolü Sertifikası  (Certifed in Risk and Information System Control) 4 Domain (Bölüm) 24 saat Çevrimiçi 3.560 TL+ KDV 3.160 TL+ KDV BT risk yönetimi ve BS kontrolünde üç (3) yıl veya daha uzun süreli deneyim. Deneyim istisnası veya ikame yoktur.

 

İTÜ ETA VAKFI DOĞA Koleji

Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından biri olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ve Odamız arasında yapılan anlaşmaya göre BMO çalışanlarının ve üyelerinin çocuklarına 2021-2022 eğitim yılı yeni kayıtlarında %30 oranında indirim sağlanacaktır. Oda üyelik belgesini sunan üyelerimiz bu indirimden faydalanabilecektir.

KOŞULLAR ve AÇIKLAMALAR

 • Ayrıcalıktan sadece BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI çalışanlarının ve üyelerinin çocukları faydalanabilir.
 • Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler 2021-2022 eğitim yılı liste fiyatları üzerinden indirimden faydalanabilir.
 • İndirim İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji bünyesinde bulunan anaokulu-ilkokul-ortaokulu-lise kademelerinde sadece eğitim ücretinde geçerlidir.
 • Belirtilen indirim oranı yemek, servis, Türkçe veya yabancı materyaller ve sair ücretleri kapsamaz.
 • Öğrenci kayıtları İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nin kayıt kabul şartları ve kontenjanlarına göre yapılacaktır.
 • İndirim, 2021-22 yılında başlayacak olup öğrencinin devam ettiği kademe sonuna kadar geçerli olacaktır.
 • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI çalışanlarına ve üyelerine tanınan indirim hakkı; sadece peşin ödeme indirimi, ilk kez kayıtlarda o yıl için ilan edilen erken kayıt indirimleri ve kardeş indirimleri ile birleştirilebilir.
 • Burs hakkı kazanılması durumunda, öğrencinin lehinde olan en yüksek orana sahip olan burs veya indirim uygulanacaktır.
 • İndirim hakkı, kayıt hakkı anlamına gelmemektedir.
 • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI çalışanlarının ve üyelerinin iş akdinin ya da üyeliğinin sona ermesi halinde içinde bulunulan eğitim-öğretim kademesi (anaokulu/ilkokul/ortaokul/lise) sona erinceye kadar kazanılan indirim hakkı devam edecektir.
 • Ayrıcalık kapsamında kazanılan fayda başkasına devredilemez.

GEÇERLİ OLDUĞU İLLER/KAMPÜSLER

 • İstanbul – Ankara – İzmir – Bodrum – Trabzon – Bursa – Kocaeli (MERKEZ Kampüslerde)
 • Lisanslı okullarımız Türkiye satında 50 kampüste bulunmaktadır. Kampüs listemize buradan ulaşabilirsiniz.
 • Lisanslı Okullarımızda kontenjanları dahilinde kurumsal indirim uygulanacaktır.
 • İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji 2021 – 2022 öğretim dönemi liste fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için:

E-posta adresi : doga.kurumsal@dogakoleji.k12.tr

Telefon: 444 36 42

İnternet sayfası: https://www.dogakoleji.k12.tr/

 

ÖZEL YÜZYIL GEBZE ve PENDİK HASTANELERİ

Özel Yüzyıl Gebze ve Pendik Hastaneleri ile Odamız arasında imzalanan protokole göre Odamız Üyeleri ve  çalışanları ve birinci derece yakınları aşağıda belirtilen sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabileceklerdir.

İnternet Sayfası: https://www.yuzyilhastanesi.com/

İNDİRİMLİ HİZMETLER

İndirim Oranı

Tüm Poliklinik Muayene Hizmetlerinde

%20

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Poliklinik Muayenelerinde

%20

MR, Tomografi, Röntgen, Laboratuvar Tetkiklerinde (Dış Laboratuvar hariçtir.)

%20

Ameliyat ve Doğum Hizmetlerinde

%10

Checkup Paketleri ve Sağlık Tarama Programlarında

%10

Tüp Bebek Ünitesi (Pendik Hastanesi) Uygulamalarında

%10

Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında

-Ozon Terapi

-PRP Uygulamaları

-Proloterapi /Enjeksiyon Terapi

-Nöral terapi, Kuru İğne

%10

 

ÜCRETSİZ HİZMETLER

 • 40 yaş üstü kadın hastalardan Mamografi işleminden fark alınmayacaktır.
 • 40 yaş üstü erkek hastalardan Prostat tetkiki  işleminden fark alınmayacaktır.
 • Tüp Bebek Ünitesi ilk durum değerlendirme görüşmesi ücretsiz olacaktır.
 • Devlet adına tahsil edilen 15 TL katkı payı indirime tabi değildir.

 

ÖZEL ANKARA MAYAGÖZ HASTALIKLARI MERKEZİ

Özel Ankara Mayagöz Hastalıkları Merkezi ile Odamız arasında imzalanan protokole göre Odamız Üyeleri, çalışanları ve birinci derece yakınları aşağıda belirtilen sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabileceklerdir.

İnternet Sayfası: https://www.mayagoz.com

İNDİRİMLİ HİZMETLER

İndirim Oranı

Muayene Ücreti

%30

Tetkik Hizmetler

Fluorescein Fundus Anjiyografi (FFA), İki Gaz Hizmeti

%30

Cerrahi ve Ayakta Cerrahi Tedavi Hizmetler

%20

SGK SUT Listesinde Bulunmayan Hizmetler

%40

Mercekler

%10

 

Açıklamalar

 • Devlet adına tahsil edilen 15 TL katkı payı indirime tabi değildir.
 • Tetkik işlemleriyle ilgili hizmetlerden ücret alınmamaktadır.
 • Muayene ücretleri doktor bazlı değişiklik göstermektedir.
 • Muayene kontrol süresi 15 (onbeş) gündür, kontrol süreleri içerisinde gelen hastalardan ücret talep edilmez.

 

ÖZEL TROYAGÖZ TIP MERKEZİ

Özel Troyagöz Tıp Merkezi ile Odamız arasında imzalanan protokole göre Odamız Üyeleri, çalışanları ve birinci derece yakınları aşağıda belirtilen sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabileceklerdir.

İnternet Sayfası: https://www.troyagoz.com

İNDİRİMLİ HİZMETLER

İndirim Oranı

Muayene Ücreti

%20

Tetkik Hizmetler

%20

Cerrahi ve Ayakta Cerrahi Tedavi Hizmetler

%20

SGK SUT Listesinde Bulunmayan Hizmetler

%40

Mercekler

%10

 

Açıklamalar

 • Devlet adına tahsil edilen 15 TL katkı payı indirime tabi değildir.
 • Muayene ücretleri doktor bazlı değişiklik göstermektedir.
 • Muayene kontrol süresi 15 (onbeş) gündür, kontrol süreleri içerisinde gelen hastalardan ücret talep edilmez.
© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası