Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı bir mesaj yayınlandı:

(…..)

Kadın ve erkeğin eşit bir şekilde, yan yana yaşamın her alanını paylaşmasına ve omuz omuza mücadele etmesine daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde,

“Dünya Kadınlar Günü” kutlu olsun.

Bugün, kadınlığını, onuru, şefkati ve emeğiyle yüceltmiş; yoz inançların, düşüncelerin ve hoyrat ellerin altında yaşama direnmiş ve direnmekte olan kadınlarımızın günüdür.

Bu gün, küflü bilinçlerin hapsedemeyeceği ve toza bulanmış zihinlerin düşleyemeyeceği, kadın doğmuş olmanın meziyet sayıldığı bir yaşam sevincini simgeler.

Bu gün, umutların yeniden yeniden yeşerdiği bir bahardır!

Bu gün, kadını görmezden gelen, hiçleştiren, eve hapseden, kadın bedenini namusun, iffetin ve ahlakın simgesi haline getiren her tür gerici, çağdışı ve yobaz ideolojiye, zihniyete ve geleneklere karşı duruşun bir an‘ıdır

Bu gün, hükümetin kadına dönük ilkel tutumunu somutlaştırdığı, kadının toplum yaşamı ve istihdam dışında bırakıldığı çağ dışı politika ve uygulamalara karşı çıkma zamanıdır.

Bu gün taciz, tecavüz, şiddet ve cinayeti kadınların “kaderi” haline getiren, adeta katliama dönüşen erkek egemen anlayışa “dur” deme günüdür.

Bu gün, bir kez daha, mühendis, mimar, şehir plancısı kadınların, toplumun her kesiminde her yaş ve sınıftan emeğini veren ve alın terini akıtan kadınların sesi olduğu gündür.

Bugün yaşamın her alanında olan; üreten, geliştiren, büyüten kadınların birlik, mücadele, dayanışma günüdür.

Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

(TMMOB tarafından yayınlanan yazının tamamı için)

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası