24 Martta TMMOB’de 24. Oda için, Ankara’da Buluşuyoruz!

Bilgisayar mühendisliğinin ürünleri çağa adını verdi: Bilişim çağı…
Ürettiklerimizle bireylerin, toplumların, ülkelerin yaşamlarını değiştirdik, dönüştürdük; yeni alışkanlıklar edinen toplumun adı var: Bilişim Toplumu…
Türkiye’deki Bilgisayar Mühendisliği bölümleri 1981’den bu yana mezunlar veriyor. Yıl 2012; ülkemizin bilişim çağının getirdiği olanaklara kavuşması için emek veren, ter döken bilgisayar mühendislerinin sayısı 30.000’i aştı!

Bu ülkenin duyarlı, sorumlu bilgisayar mühendisleri, mezun oldukları ilk günlerden başlayarak örgütlenme arayışını sürdürdü. Üretmekten gelen gücümüzü birleştireceğimiz bu çatının, bu örgütün adı belliydi: Bilgisayar Mühendisleri Odası.
Bunun en somut örneği ve ilk adımı 1987 yılında, beş Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanının, dönemin TMMOB başkanı Teoman Alptürk’e sunduğu dilekçeydi: “TMMOB bünyesinde ‘Bilgisayar Mühendisleri Odası’ adı ile bir oda oluşturulması (…) hem bilgisayar mühendislerinin hem de tüm mühendislik camiamızın yararına olacaktır.”.
Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurulması tartışmaları o yıllardan bugüne dek sürdü. Elektrik Mühendisleri Odası’nda örgütlendik. EMO’daki arkadaşlarımızla güçbirliği yaptık; çalışandan, halktan, bilimden ve demokrasiden yana tutumumuzdan ödün vermeden çalıştık.

Bu çalışmalar belli bir olgunluğa eriştiğinde, 2011 Temmuzunda karar verdik: “Bilgisayar Mühendisleri Odası artık bir zorunluluktur!  Hedef, 2012’de meslek odamızı kurmaktır.”
2011 Ekiminden başlayarak ülkenin her yerindeki meslektaşlarımıza, öğrencilere, akademisyenlere ulaştık, onlarla bir araya geldik. Çalıştaylar düzenledik, sunumlar yaptık; geniş katılımlı, kapsamlı tartışmalar gerçekleştirdik.
“Bilgisayar Mühendisleri Odası Kurulması”nı EMO tarihinde ilk kez EMO Şube Genel Kurullarının gündemine taşıdık. 14 Şube Genel Kurulunun 11’inden elde ettiğimiz olumlu sonuçlarla daha da güçlenerek yürüyüşümüzü sürdürdük.

Bugün artık, ilk adımı 25 yıl önce atılan Bilgisayar Mühendisleri Odası için tarihi bir dönemeçteyiz: 23-24-25 Mart 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacak Elektrik Mühendisleri Odası 43. Olağan Genel Kurulunda, Bilgisayar Mühendisleri Odası Kurulması için verdiğimiz önerge oylanacak.
Bizler genel kurul salonunda 44 delege olacağız; ama BMO’nun kurulmasını isteyen, bu uğurda çabalayan yüzlerce, binlerce meslektaşımız ve bilgisayar mühendisliği öğrencisi olduğunu biliyoruz. İşte, bu tarihi karar gününde, Ankara’da buluşuyoruz!

Haklarımıza, mesleğimize, geleceğimize sahip çıkmak için…

Dayanışmamızı, birlikteliğimizi, örgütlülüğümüzü göstermek için…

Çağa ad veren; bilişim çağını, bilişim toplumunu biçimlendiren bilgisayar mühendislerinin bir çatı altında birleşmesi için…

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nı yaşama geçirmek için…

24. Martta TMMOB’deki 24. Oda için…

Türkiye’nin dört bir yanından meslektaşlarımızı saat 10.00’da başlayacak BMO nöbetine katılmaya çağırıyoruz!

O gün dışarıda, salondan daha kalabalık olacağız!
O gün tarih yazacağız!
O gün Bilgisayar Mühendisleri Odası’nı hep birlikte kuracağız!

Elektrik Mühendisleri Odası 43. Olağan Genel Kurulu
Tarih: 24 Mart 2012 Cumartesi
Saat: 10.00
Yer: Kocatepe Kültür Merkezi (Mithatpaşa Cad. No: 76 ÇANKAYA / Ankara)

Elektrik Mühendisleri Odası
Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası