Ankara’da Söyleşi: “Bilişim Teknolojileri, Kapital ve Emeğin Dönüşümü”

Son 20 yılda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi finanstan sağlığa, üretimden ticarete pek çok alanı doğrudan etkilemiş ve yeniden yapılandırmıştır. Bu yeniden yapılanmanın temelinde ise, teknolojik gelişim ile birlikte emek süreçlerinde ve niteliğinde yaşanan dönüşüm en önemli etkenlerden biridir. Bu dönüşüm bir yandan belirli alan ve sektörlerde işsizliğe neden olurken bir yandan da karşımıza yeni bir işçi profili ortaya çıkartmaktadır. Bütün bu yaşananların tetiklediği toplumsal değişim, emeğin örgütlenmesinin önündeki engeller ve imkanları tartışmak üzere, LaborTech‘in kurucusu ve yürütücüsü Steve Zeltzer‘in katılımlarıyla bir söyleşi gerçekleştirilecektir.

Steve Zeltzer
San Fransisco‘lu bir emek hareketi aktivisti ve Uluslarası İşletme Mühendisleri Sendikası (International Union of Operating Engineers) üyesi bir makine mühendisidir.
1983‘den beri emek temalı televizyon programları hazırlamakta ve belgeseller çekmektedir. Bir işçi festivali olan LaborFest, 1991‘den beri yayında olan emek iletişim ağı LaborNet ve LaborTech‘in kurucularındandır.
Steve Zeltzer, İşçi Filmleri Festivali kapsamında gerçekleştirilecek, Uluslararası İşçi ve İletişim Festivali LaborComm 2012 için davetli konuşmacı olarak Türkiye‘ye gelmiştir.

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası