TMMOB Genel Kurulu için Bilgisayar Mühendislerine Çağrımızdır!

Arkadaşlar,  Sevgili Meslektaşlarımız,

Hepimizin artık bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olarak gördüğü ve umudunu, inancını ortaya koyduğu Bilgisayar Mühendisleri Odası için artık son dönemeçteyiz.
Atılacak son bir adım, geçilecek tek bir geçit kaldı; 31 Mayıs, 1-2-3 Haziranda yapılacak TMMOB Genel Kurulu.

Bu gelinen nokta,  bilgisayar mühendislerinin örgütlülüğü açısından çok önemli bir kazanımdır. Ve bu kazanım tüm bilgisayar mühendislerinin ortak başarısıdır.
Dünden bugüne BMO için üreterek emeklerini yüreklerini ortaya koyanların başarısıdır.
İmzalarıyla “Evet bizler BMO kuruluşunu istiyoruz ve bu sürecin destekçisi ve takipçisi olacağız” diyenlerin başarısıdır.
24 Mart’ta 24. Oda için EMO Genel Kuruluna gelen ve Genel Kurulu kırmızı bir gül bahçesine çevirenlerin başarısıdır.
Bu başarı hepimizindir.

Bugüne kadar tüm Bilgisayar Mühendisleri’nin bu sürecin öznesi, üreticisi ve sahibi olduğunu söyledik. “BMO’yu Kuruyoruz” pankartı arkasındaki bu yürüyüş bilgisayar mühendislerinin birlikte yürüyüşüdür dedik.

Ve baştan beri Bilgisayar Mühendisleri’nin örgütlülüğüydü sözümüz.
Meslek onuru, meslektaşın haklarıydı sözümüz.
Kamudan yana bilişim politikalarıydı sözümüz.
Bilimi ve teknolojiyi halkın hizmetine sunmaktı sözümüz.
Emekten, insandan, yaşamdan yana bir meslek odasıydı sözümüz.

Bugün verdiğimiz bu sözleri hayata geçirme vaktidir. Bugün mesleğimize, ülkemize ve halkımıza sahip çıktığımızı gösterme vaktidir.
Bugün, TMMOB’yi DDK Raporları,KHK’lar ve yönetmeliklere işlevsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışanlara, Birliğimize kanunlarıyla, kurumlarıyla, medyasıyla saldıranlara karşı, TMMOB’de biz de varız deme vaktidir.

Artık yolun sonundaki ışığı görüyoruz. Ve hepinizi 31 Mayıs-1-2-3 Haziran’da yapılacak TMMOB Genel Kurulunda “Birlik”te olmaya, TMMOB’nin toplumcu mücadelesinde BMO olarak, BMO’yu kurarak biz de varız demeye çağırıyoruz.

BMO’yu “Birlik”te kurmak, Güneşi “Birlik”te kucaklamak için!….

EMO Bilgisayar Mühendisliği
Meslek Dalı Ana Komisyonu

 

TMMOB 42. Genel Kurulu 31 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara Kocatepe Kültür Merkezi`nde toplanacaktır.
Gündem
1. Açılış ve Divan Seçimleri,
2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,
3. Gündemin Karara Bağlanması
4. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması,
5. Konukların Konuşmaları,
6. Komisyonların Seçimi,
-Yönetmelikler Komisyonu
-Kararlar Komisyonu
-Mali İşler ve Bütçe Komisyonu
-Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu
7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi,
8. 41. Dönem Yönetim Kurulu‘nun Aklanması,
9.Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
10.Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının Açıklanması,
11.Dilek ve Öneriler
12.Seçimler

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası