Üyeliklerle İlgili Önemli Duyuru!!!

 Üyelerimizin ve Meslektaşlarımızın Dikkatine!!!

1-  Çoğunluklu genel kurul tarihinden(1 Eylül 2012) 15 gün önce bildirilmesi   zorunluluğu nedeniyle, 15 Ağustos 2012 tarihi itibariyle genel kurula delege olarak katılabilecek ve seçimlerde oy kullanabilecek üyelerimizin listesi Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na bildirilmiştir.

2-  Bu listede yer alanlar, daha önce EMO üyesi olan bilgisayar mühendisleri ile 15 Ağustos 2012’ye kadar BMO’ya üyelik başvurusunda bulunan, üyelikleri için Kurucu Yönetim Kurulunca karar alınmış olan Bilgisayar Mühendisliği ya da ilgili mühendislik disiplinlerinden lisans diplomasına sahip meslektaşlarımızdır.

3-  Kurucu Yönetim Kurulu 15 Ağustos 2012 tarihine kadar evraklarında herhangi bir eksik olmayan tüm başvuruları onaylamış ve Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderilen listeye dahil etmiştir.

4-  BMO 1.Olağan Genel Kurul gündemi ve genel kurulda oy kullanma hakkına sahip üyelerimizin listesi (hazirun)  25-26-27 Ağustos 2012 Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerinde BMO Genel Merkezi’nde ve Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nda ilan edilecek ve üyelerimizin incelemesine sunulacaktır. Üyelerimizin kişisel bilgilerinin güvenliği nedeniyle üye listesi internet ortamında paylaşılmayacaktır.

5-  Gündem ve üye listesinin belirtilen tarihler arasında ilan edildiği, her gün için tutanak düzenlenerek kayıt altına alınacak, bu tutanaklar ilan süresinin bitiminde liste ile birlikte Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na teslim edilecektir.

6-  Üyelik başvurusunda bulunan meslektaşlarımıza üyeliklerine dair herhangi bir resmi belge verilmemiştir. Genel kuruldan sonra BMO kimlikleri kendilerine teslim edilecektir.

7- BMO üye sicil numaraları ve başvuru durumları http://bmo.org.tr/uye-durumu-sorgulama/ adresindeki uygulama üzerinden TC Kimlik numarası girilerek sorgulanabilecektir.

8-   BMO Genel Merkezi, yalnızca web sayfasındaki iletişim bilgilerinde yer alan gün ve saatlerde hizmet vermektedir. İlgili gün ve saatler dışında iletişime geçmeniz durumunda yanıt verilemeyecektir.

9-  BMO’nun kurumsal niteliği gereği, faaliyetleri de kurumsal bir çerçevede yürütülmek durumundadır. Meslektaşlarımızdan talep edilen evraklar, genel kurula kadar çalışmaların tek merkezden yürütülüyor olması yürütülüyor olması -bürokrasiyi artırıyormuş gibi görünse de- yasal düzenlemeler gereğidir; dolayısıyla kurumsal işleyiş yönünden zorunludur.

10- Önceki duyurularımızda belirttiğimiz üzere Kurucu Yönetim Kurulu’nun asıl görevi BMO 1. Olağan Genel Kurulu için gerekli hazırlık çalışmalarını yapmaktır. Genel kurula kadar bir personel istihdamı olmayacaktır. Kurucu Yönetim Kurulu ve BMO kuruluş çalışmasına emek vermiş/veren gönüllü arkadaşlarımız, meslektaşlarımızı ve üyelerimizi mağdur etmemek adına olanca gayreti göstermektedir. Teknik altyapı eksiklikleri nedeniyle bir takım aksaklıklar yaşanabilmektedir. Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın bu durumu anlayışla karşılayacaklarına olan inancımız tamdır.

 Bilgisayar Mühendisleri Odası

Kurucu Yönetim Kurulu

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası