TTNet ve Phorm Şirketi ile İlgili Basın Toplantısı

CHP İzmir Milletvekili Sn. Erdal AKSÜNGER’in 14.11.2012 tarihinde TBMM’de,  TTNet ve Phorm Şirketi ile ilgili yaptığı basın toplantısında BMO olarak hazır bulunduk. Basın toplantısı metni aşağıdaki gibidir;

Kişisel bilgilerimizin izinsiz toplanmasına sessiz kalmayacağız!..

TT Net, AB sınırlarında faaliyetleri yasadışı hale gelen Phorm adlı firmayla işbirliği
yaparak kişisel verilerin ve iletişimin gizliliğini ihlal ediyor, temel insan hak ve özgürlüklerine
aykırı davranıyor.

Phorm firmasının bu ihlali, Türkiye’nin önemli sayıda abonesine sahip servis sağlayıcısı
TTNET ile anlaşması sonucu gerçekleşiyor.

Phorm, sizin izniniz olmadan, gezdiğiniz siteler, tıkladığınız reklamlar, izlediğiniz videolar,
doldurduğunuz formlar üzerinden sizin kişisel eğilimlerinizi profilliyor. Yani internette neler
yaptığınızı/davranışlarınızı izleyip ona uygun reklamlar ve icerikler sunuyor.

Böylece internet üzerinden hem izleniyor, hem de fiili olarak fişleniyorsunuz. Bu fişlenme
sonucu, aklınıza gelebilecek her konuda, siyasi, ticari, kültürel, cinsel ve inançsal eğilimlerinize
göre tasnif edilebilir hale geliyorsunuz!

Bu kişisel bilgilerin ve tercihlerin gizliliği ilkesine aykırıdır ve ciddi bir hak ihlalidir.

Tepkiler ve açılan davalar nedeniyle İngiltere’yi de terk etmek zorunda kalan şirket
şansını bu kez de Güney Kore’de denedi. Güney Kore Parlamentosunda yapılan ve
Phorm şirketi ile kullandığı teknolojiyi konu alan bir tartışmadan sonra şirket bu ülkeden de
uzaklaştırıldı. Şirket halen Türkiye ve Brezilya gibi kişisel mahremiyet konusunda duyarlılığın az
olduğunu düşündüğü ülkelerde faaliyete geçmeye çalışıyor.

Phorm’un karanlık yüzü finansal raporlara da yansıyor. Londra Borsası rakamlarına göre
şirket şu ana kadar 250 milyon ABD doları zarar etmiş: Ürünleri (Apropos, Adware.Webwise)
F-Secure ve Symantec gibi saygın anti-virus yazılımı üreticileri tarafından “zararlı yazılım”
kategorisine sokulan Phorm şirketinin Türkiye’deki faaliyetinin sona erdirilmesini talep ediyoruz.

TT Net, Phorm adlı şirketin Türkiye uzantısı olan PT Reklam A.Ş. adlı şirketle işbirliği
yaparak Anayasa’nın 20. ve 22. Maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 132, 134 ve 135. Maddeleri
ihlal ederek açıkça suç işlemişlerdir.

Anayasanın 20. Maddesi özel hayatın gizliliğini düzenlemektedir. Bu düzenlemeye
göre herkes kendi hakkında toplanan verilere erişme, bunların amaçları doğrultusunda kullanıp
kullanmadığını öğrenme hakkına sahiptir ve bu hususta kullanıcıların açık rızasını alınması
şarttır.

Keza Anayasa’nın 22. Maddesi haberleşme özgürlüğünü düzenlemektedir. Anayasanın
bu amir hükmü ”Herkes ,haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşme gizliliği esastır” demesine
n rağmen kişilerin bilgisayarındaki tüm verileri toplayabilen bu sistemle açıkça anayasa ihlal
edildiği gibi bu firmanın yöneticileri ve TT Net şirketi yöneticileri Türk Ceza Kanunu’nda
düzenlenen ve hapis cezaları ile cezalandırmaları gerektiren haberleşmenin gizliliğini ihlali, 134.
Maddesi deki özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle cezalandırılmaları gerekmektedir.

Söz konusu sistemde her kullanıcıya bir numara verilerek kullanıcının yaptığı işlemler
izlenmektedir. Her ne kadar TTNET tarafından yapılan açıklamada kullanıcıya ilişkin verilerin
kullanıcının kimliği ile ilişkilendirebilecek isim, adres vb. bilgilerden bağımsız hale getirileceği

söylense de PHORM şirketinin terk etmek zorunda kaldığı İngiltere, ABD’deki sivil toplum
kuruluşlarınca yapılan araştırmalar sonucunda teknik olarak abone olan şahısla bu tip profil
verilerinin eşleştirilebileceği ve kişilerin fişlenebileceği gösterilmiştir.

Bu eylem ile kişilere sistem tarafından atanan numaralarla kullanıcıların kimliklerinin
eşleşmesi halinde kişilerin dini, etnik, siyasal, ahlâki, cinsel tercihleri ve sendikal bağlantıları
açısından sınıflandırmalarına yarayan veriler de kolaylıkla elde edilebilir hale gelecektir. Bu
verileri sınıflandırarak kaydını tutmak TCK 135. maddesi gereği kişilerin rızası olsa dahi hukuka
aykırıdır cezalandırılmaları gerekmektedir.

ABD, İngiltere gibi gelişmiş batı ülkelerini terk etmek zorunda kalan Phorm’u Türkiye’
yi mesken tutmasını sağlayanların amacı nedir. Hükümet vatandaşların telefonlarını, maillerini
yargı kararları ile topladığı gibi şimdi de TT Net’in bu firmayla ortak çalışmasına göz yumarak
neyi amaçlamaktadır? TT Net halkı kandırarak, yanlış beyanlarla kişisel verileri toplamaktadır.

Phorm kendi ifadesiyle kullanıcıların internet deneyimlerini daha fazla kişiselleştirmeyi
amaçlıyor. Bu tam olarak şu demek: Sizi gezdiğiniz siteler, tıkladığınız reklamlar, izlediğiniz
videolar, doldurduğunuz formlar vb. aracılığı ile profilliyor. Elde edilen profile göre ticari olan/
olmayan içerikler sunuyor. Yani İnternette neler yaptığınızı/davranışlarınızı izleyip ona uygun
reklamlar ve içerikler sunuyor

Bu uygulama ile özel hayat kalmamaktadır. Bu işlemin ne amaçla yapıldığı ve kötü
niyetle kullanılması engellenememektedir. Bu bir fişleme faaliyetidir. Hükümet batı da yaşama
şansı bulamayan bu firmanın Türkiye de varlığına Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri
İletişim Başkanlığı vasıtası ile son vermeli. TT Net’in bu anlaşması ve uygulaması hemen
durdurulmalıdır. Biz CHP olarak vatandaşlarımızla, sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışarak
yasama organında takipçisi olacağız bu fişleme çalışmasının peşini bırakmayacağız.

Erdal Aksünger
İzmir Milletvekili

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası