BMO Demokratik Kitle Örgütleri için Bilişim Paneli

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul’da ilk etkinliğini İstanbul Tabip Odası ve Alternatif Bilişim Derneği ile birlikte gerçekleştiriyor. Türk Tabipler Birliği’nin düzenlediği Demokratik Kitle Örgütleri için Bilişim Paneli 1 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Cağaloğlu’nda gerçekleştirilecek. Üye olan ve olmayan, öğrenci ve mezun meslektaşlarımızı,  ve konuya ilgi duyan herkesi  gerçekleştireceğimiz panelimize bekleriz.

Konular ve Konuşmacılar:
Demokratik Kitle Örgütleri için Internet ve Sosyal Medya’nın Yarattığı Olanaklar : Ali Rıza Keleş – Alternatif Bilişim Derneği
Internet’in Ticarileşmesi ve Sınırlılıkları : Dr. Aylin Aydoğan – A.Ü. İletişim Fakültesi
Internet’te Gözetim ve Denetim :  TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası
Internet’te İzlenmeye Karşı Anonimlik : İlter Yüksel – TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası

Not: Etkinlik sırasında hazır bulunacak kayıt masası ile arzu eden meslektaşlarımızın ve öğrencilerin odaya kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.

Tarih : 1 Aralık 2012, Cumartesi
Saat  :14.00- 17.30
Yer    : İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası