Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı Düzenleniyor

laborcomm2

Bilgisayar Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın desteğiyle Ankara Üniversitesi Bilişim Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı LaborComm 2013, 3-4 Mayıs 2013 tarihlerinde, İnşaat Mühendisleri Odası Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Medya, yeni medya ve emek örgütlenmesi ilişkilerini konu edinen konferansta gerçekleştirilecek yedi oturum ve bir panelde konu akademisyenler ve araştırmacılar tarafından çeşitli yönleriyle tartışılacak.

Detaylı programı web sitesinde yer alan etkinlik için çağrı metni şöyle;

“Günümüz kapitalizmi enformasyon ve iletişim teknolojilerinin (EİT) yoğun olarak kullanıldığı ağ tipi üretim süreçleri üzerinde yükselmektedir ve iletişim alanıyla ilişkili faaliyetler kapitalist sermaye birikimi açısından en stratejik sektörlerden birisidir. Ancak kapitalist sistemin mevcut küresel krizi hem sistemin sorgulanmasını hem de iletişim çalışmaları alanında yeni yaklaşımların ortaya çıkışını beraberinde getirmektedir. Bu yeni yaklaşımların idealist hattı enformasyon ve iletişim teknolojileri ve ilgili hizmetler piyasalarının genişlemesi ve derinleşmesi yoluyla kapitalizmin krizinin aşılacağını iddia etmektedir. Gerçekçi olan hat ise ekonomi politiğin kavramlarını kullanarak kapitalist iletişim endüstrilerinin yapısını, ürünlerinin niteliklerini ve emek süreçlerini eleştirel bir çözümlemeyle incelemektedir.

LaborComm 2013, kapitalizmin mevcut küresel krizi bağlamında iletişim alanında açığa çıkan yeni yaklaşımları tartışmayı ve emekten yana anlamlarını açığa çıkarmayı amaçlamaktadır.”

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası