Bilirkişilik/Bilişim Bilirkişiliği Eğitimleri Başlıyor…

Bilirkişilik/Bilişim Bilirkişiliği Eğitimleri Başlıyor…

Hukuk ve ceza davalarındaki bilirkişiliklerle ilgili yasaların TMMOB’ye ve Odamıza yüklediği görevler çerçevesinde; adli yargı organlarında bilirkişilik yapabilmek için gereken yetkilendirmeleri yapmak amacıyla, Odamız MİSEM (Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi) Koordinatörlüğü tarafından planlanan Bilirkişilik/Bilişim Bilirkişiliği Eğitimlerinin ilki Ankara’da gerçekleştirilecektir.

BİLİRKİŞİLİK/BİLİŞİM BİLİRKİŞİLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Kodu (13.MİSEM.BK-T.001)
Eğitimin Tarihi 26-27 Ekim 2013
Eğitimin Süresi 2 gün, 12 saat
Eğitimin Amacı

Hukuk ve ceza davalarındaki bilirkişilikler ile yasaların TMMOB’ye ve Odamıza yüklediği görevler çerçevesinde, ülkemiz adalet sisteminde yargıya yardımcı olunması ve mevzuat açısından gerekli olan Bilirkişilik hizmetlerinin amacına uygun, meslek bilgisi ve deneyimi ile etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için gereken uyumun sağlanması.

Bilirkişilerin, toplumsal sorumluluk bilinci ile görev yapma, doğruyu beyan etme, tarafsız davranma ve görevini özenle yerine getirme, herkesin üzerinde birleşebileceği, kabul edilebilir, objektif ve bilimsel görüş bildirme, sübjektif değerlendirmelerden kaçınmak zorunda olmaları gibi sıralanabilecek konularda bilgilendirilmeleri.

Eğitimin İçeriği 1. Gün 10:00 – 17:00
TMMOB, BMO, MİSEM Kuruluşu, Yasa ve Yönetmelikleri

Mesleki Davranış İlkeleri, Mühendislik Etiği

Bilirkişi ve Etik

Bilirkişi Yönetmelikleri (Genel, Mesleki)
Bilirkişilik ile ilgili mevzuat, hukuki sorumluluklar

2. Gün 10:00 – 17:00

Adli Bilişim
Dijital Delil ve Dijital Delillerin Elde Edilmesi
Dijital Delillerin Analizi
Bilirkişi Raporu ve Dikkat Edilecek Hususlar
Örnek Raporlar
Seçme İçtihatlar
Katılımda Aranacak Şartlar BMO üyesi olmak
Aidat borcu olmamak
Eğitim ücretini yatırmış olmak
BMO Onur Kurulu’ndan hiçbir ceza almamış olmak

En az üç yıllık mesleki deneyim ve Oda üyeliği geçmişine sahip (BMO üç yılını tamamlayana kadar, EMO üyeliği başlangıç tarihi esas kabul edilecektir.

Eğitimin başlama tarihine göre son 6 aya ait Adli sicil kaydı

Sınav ve Belgelendirme

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara Oda tarafından ”Bilirkişilik/Bilişim Bilirkişiliği Yetkilendirme Belgesi” verilecektir. Adayın aynı eğitim için en fazla 2 sınav hakkı olup, eğitime devam zorunluluğu vardır. Odaca her yıl sonunda mahkemelere verilen bilirkişi listelerine belge sahibi olanlar yazılacaktır. Eski yetki belgesi sahiplerinin belgeleri süresi dolduğunda bu belge ile yenilenecektir.

Eğitim Ücreti 150 TL
Belge Ücreti Eğitim ücretine dahildir
Eğitim Malzemeleri MİSEM tarafından ücretsiz verilecektir
Belge Geçerlilik Süresi Belgenin alındığı yıl dahil 5 Yıl
Vizeleme Periyodu Yılda 1 kez
Eğitim Yeri ve Başvuru Adres : TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Genel Merkezi Necatibey Cad. No:88/7 Çankaya/Ankara Eposta : egitim@bmo.org.tr

Telefon : 0312 230 31 45

 

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası