Dr. Necdet Bulut’un Mücadelesi Sürüyor!

Dr. Necdet BulutTürkiye‘nin bilgisayar alanında doktora yapan ilk bilim insanı, ODTÜ Öğretim Üyesi Dr. Necdet Bulut‘u, faşist katillerce katledilişinin 35. yılında, en derin saygılarımızla anıyoruz.

Hasan Tan’ın ODTÜ rektörlüğüne getirilmesiyle başlayan; Bilgisayar Merkezi yönetmenliğine, hakkında yolsuzluktan soruşturma açılmış “ülkücü” bir ambar memurunun atanmasıyla Merkez’de çalışanların tümünün işlerine bir günde son verildiği ve 700 dolayında militan “ülkücü”nün “işçi” adı altında üniversiteye alındığı, işçi ve öğrencilerin öldürüldüğü, öğretim üyelerine saldırıların düzenlendiği yoğun baskı döneminde, Dr. Necdet Bulut en ön saflarda mücadele etmiş ve o günlerde Üniversite Konseyi’nde yardımcı profesörlerin temsilci üyesi olarak görev yapmıştır.

1978 Temmuz’unda ODTÜ’den izinli olarak KTÜ Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü Başkanlığı’na getirilen Necdet Bulut, KTÜ’de Bilgisayar Merkezinin kurulması için yoğun bir çalışma içine girmiştir. Sistem seçimi, ihaleler, bina projeleri, eleman sağlanması ve eğitimi gibi alanlarda çalışıp bir yandan da bürokrasi ile mücadele ederek merkezi adeta yoktan var etmiştir. KTÜ’nün bilgisayarının İstanbul’da gemiye yüklenmesini sağlamış; ama Trabzon’a geldiğini görememiştir.

Trabzon’daki lojmanının girişinde, 26 Kasım 1978 gecesi, ülkücü tetikçilerce arabası çapraz ateşe alınmış; kendisi ağır, oğlu ve eşi hafif yaralanmıştır. Genelkurmay Başkanlığı’nın gönderdiği özel uçakla Ankara’ya, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Bulut; 8 Aralık’ta yaşama veda etmiştir.

Dr. Necdet Bulut’un mirası olan bilim, demokrasi ve aydınlanma mücadelesi bugün genç mühendis ve akademisyenlerin ellerinde büyümektedir. Değerli hocamızı en derin saygılarımızla anıyoruz.

Türkiye‘nin bilgisayar alanında doktora yapan ilk bilim insanı, ODTÜ Öğretim Üyesi Dr. Necdet Bulut‘u, faşist katillerce katledilişinin 34. yılında, en derin saygılarımızla anıyoruz.

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası