BMO İsim Hakkı Konusunda Duyuru

BASINA VE KAMUOYUNA

2 Haziran 2012 tarihinde TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararla kurulan Odamız, Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanmış kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Anayasa ve kanun hükümleri gereği;  BMO, mesleğin temsilinde yetkili ve görevli  tek kurumdur.

Üyelerimiz  tarafından  yapılan  uyarılarla;  bilhassa  yeni  medyada  faaliyet  gösteren  bazı  grup  ve oluşumların BMO tüzel kişiliği gibi faaliyet göstererek meslektaşlarımızı ve kamuoyunu yanıltıcı içerikler ve isimler kullandıkları görülmüştür.

Bu oluşumlardan biri olan, kendisini  TBMO olarak adlandıran ve Odamızın 1. Genel Kurulu’nda “Bağımsız Mühendisler” adı altında seçimlere giren oluşum; Ensar Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği,  İlim-Yayma Cemiyeti, MÜSİAD vb. kuruluşlara birlikte kendisini Makina Mühendisleri Değişim Grubu olarak tanımlayan politik grubu destekleyenler arasında geçmektedir.

Kurulduğu günden bu yana; akıldan, bilimden, kamudan, toplumcu mühendislikten yana duruşundan taviz vermeyen Odamızın ne bu kuruluşlarla ne de mesleğin temsili konusunda hiç bir yasal dayanağı olmayan söz konusu oluşumla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası