TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası 2. Olağan Genel Kurul Çağrısı

bmo_gk_web

Bilgisayar Mühendisleri Odası 2. Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2014 Cumartesi günü saat 10.00’da “Necatibey Cad. No:88/7 Kızılay ANKARA” adresindeki “BMO Hizmet Binası”nda aşağıda yazılı gündemle toplanacak, seçimler ise 2 Mart 2014 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında aynı adreste yapılacaktır. 1 Mart 2014 Cumartesi günü yapılacak toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda Genel Kurul aynı gündemle 8 Mart 2014 Cumartesi günü saat 10.00’da “Ziya Gökalp Cad. No:48 KOLEJ Ankara” adresindeki “TED Üniversitesi Kültür Merkezi Salonu”nda toplanacak ve seçimler 9 Mart 2014 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında “Ihlamur Sokak No:10/1 Kızılay ANKARA” adresindeki “EMO Genel Merkezi Hizmet Binası”nda yapılacaktır.
 
GÜNDEM :
1. Gün (10:00)
  1. Açılış,
  2. Divanın Oluşturulması,
  3. Saygı Duruşu,
  4. Anıtkabir Çelenk Heyetinin Belirlenmesi,
  5. Oda Yönetim Kurulu Başkanının Açılış Konuşması,
  6. Konukların Konuşması,
  7. Komisyonların Oluşturulması,
  8. 1. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun, Mali Rapor ve Denetleme ve Onur Kurulu Çalışma Raporunun Sunulması,
  9. 1. Dönem Çalışma Raporları Hakkında Görüşmeler,
  10. 1. Dönem Yönetim Kurulunun Aklanması
  11. 2014-2015 yılı Bütçesinin Görüşülerek Karara Bağlanması,
  12. Ana Yönetmelik ve Yönetmelik Değişikliklerinin Görüşülerek Karara Bağlanması,
  13. Komisyon Raporlarının Görüşülerek Karara Bağlanması,
  14. BMO Yönetim Kurulu, BMO Onur Kurulu, BMO Denetleme Kurulu, TMMOB Delegeleri Asıl ve Yedek Adayları ile TMMOB Kurullarına  Önerilecek Adayların Belirlenmesi,
  15. Dilek ve Öneriler
  16. Kapanış

2. Gün (09:00-17:00)

17. Seçimler

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası