BMO 2. Olağan Genel Kurulu 8 – 9 Mart 2014’de!

BMO-GENEL-KURUL-AFİŞ

Değerli Üyelerimiz,

Hem mevcut dönemi değerlendireceğimiz hem de önümüzdeki dönem kurullarımızı belirleyeceğimiz 2. Olağan Genel Kurulumuzu 8-9 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştireceğiz.

Odamızın kurumsallaşması ve mesleki mücadelesi açısından 1. Genel Kurulumuzdan bu güne geçen 18 aylık sürede; açılan oda birimlerimizden, dur durak bilmeden onlarca eğitim organize eden komisyonlarımıza, geçen 10 yıldan sonra yine sesimiz soluğumuz olan BM Dergi’den, geleceğimiz, umudumuz, yarının oda yöneticileri olacak genç üyelerimize kadar bir çok çalışmayı hep birlikte başlatmış olduk. Genel Kurulumuzda bu çalışmalarımızı birlikte değerlendirme, sorunlarımıza çözüm bulma ve uygulanması için kurullarımıza yürütme/denetleme yetkisi vermiş olacağız.

Bununla birlikte, nasıl bir ülkede hangi mesleki-toplumsal koşullarda mesleğimizi icra ettiğimizin ve Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğimizin bilinmesi de çok önemlidir. Yanlış eğitim politikaları sonucu neredeyse her ilde ve üniversitede, kadro ve altyapı eksikliklerine rağmen açılan bölümlerde verilen niteliksiz eğitim, “sürekli” ve “yaşam boyu” eğitimin arkasına gizlenen uzaktan eğitim ve bu politikaların son halkası olarak YÖK’ün teknik öğretmenlere kısa yoldan mühendislik yolunu açan uygulaması ile mesleğimizin değersizleştirilmesi ve MYK tarafından yapılan düzenlemelerle sertifikalara mahkum edilmeye çalışılması  süreci son hızla devam ediyor.

Bunların yanı sıra mesleki haklarımızı korumak, mesleğimizin kamu yararı doğrultusunda gelişmesini sağlamak için kurduğumuz Oda(ları)mızın ve birliğimiz TMMOB’nin işlevsizleştirilerek zayıflatılması süreci de adım adım ilerliyor.

Değerli üyelerimiz,
İşte bu mesleki-toplumsal koşullarda 2. Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Bundan dolayı; toplumcu, barış ve kardeşlikten yana, demokrat bilgisayar mühendislerinin odalarını sahiplenmesi her zamankinden daha önemlidir. Yeni dönemde de görev alacak arkadaşlarımızın, mesleğimize, odamıza sahip çıkacaklarına,   mesleki çalışmalarımızı derinleştireceklerine ve ülkemizdeki demokrasi mücadelesini bir adım daha ileri taşıyacaklarına inancımız tamdır.

Tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya, birlikte üretmeye ve odamıza sahip çıkmaya çağırıyoruz!

Bilgisayar Mühendisleri Odası
1. Dönem Yönetim Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası