BMO 2. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

DSC_0005

TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI
2. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ
(8 Mart – 9 Mart 2014 ANKARA)

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) 2. Olağan Genel Kurulu, “Ülkemize, mesleğimize, geleceğimize ve odamıza sahip çıkma kararlılığı ile 8-9 Mart 2014 tarihlerinde TED Üniversitesi Konferans Salonunda toplanarak dünyada, ülkemizde ve meslek alanımızdaki gelişmelerin meslektaşlarımız ve halkımız üzerindeki etkilerini değerlendirerek geleceğe ilişkin politikaları oluşturdu.

Son Genel Kurulumuzdan bu yana dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerde hem meslektaşlarımız hem de meslek alanımız ciddi roller üstlendi.

Ülkemizde de Gezi Parkı direnişi olarak başlayan protestolar, kısa sürede halkın AKP iktidarının baskı, sömürü ve rant politikalarına karşı ülke çapında bir başkaldırıya dönüştü. Gezi’deki haykırışın anlaşılmak yerine susturulmaya çalışılması, isimleri ölümsüzleşen gençlerimizin katledilmesine, onlarca insanın gözünü kaybetmesine, binlercesinin yaralanmasına, gözaltına alınmasına, şiddete zora maruz kalmasına sebep oldu. Yıllarca duyarsız olmakla suçlanan ülke gençliği, başta İnternet ve sosyal medya olmak üzere yeni bilişim ve iletişim teknolojilerinin yarattığı tüm olanakları örgütlenmenin bir aracı olarak kullanıyor, yaşamları, özgürlükleri için ülkenin dört bir yanında sokakları dolduruyordu. Toplumda dayanışma ve mücadele ruhu yeniden vücut buluyor, toplumun değişik kesimlerinden insanlar birbirlerinin farklılıklarını zenginlik sayarak yan yana geliyordu.

Arap coğrafyasında baskıcı rejimlere ve yoksulluğa karşı isyanların da fitilini ateşleyenin de Tunus’lu bir bilgisayar mühendisi olması bir yandan işsizlik ve yoksulluğun meslektaşlarımıza kadar uzanan yıkıcı etkisini gösterirken, buna dair tepkilerin yine meslektaşlarımızca üretilen bilişim teknolojilerinin olanakları üzerinden örgütlenmesi, sorunun ve çözümün kilit noktasında olduğumuza işaret ediyordu.

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından iktidarın özellikle Internet alanına ilişkin denetim ve gözetim politikaları meslek alanımızı tekrar ülkemiz gündeminde ön sıralara taşımakta, odamızın ve diğer mesleki örgütlenmelerin bu konudaki girişimleri toplum nezninde ilgi görmekte, bilişim alanı sadece meslektaşlarımızın değil tüm toplum kesimlerinin gündemine yakıcı bir şekilde girmektedir.

Bütün bu gelişmelerin ışığında Genel Kurulumuz ;

 • Gerici, piyasacı, şoven yaklaşımların karşısında emek ve demokrasi güçleri ile birlikte mücadele edeceğini ifade eder.
 • Oda örgütlülüğün geliştirilmesi, Oda – üye ilişkisinin güçlendirilmesi, üyelerin kendi aralarında daha sıkı ve hızlı iletişim kurarak harekete geçebilmesi veya gerektiğinde Oda bütünlüğünde, geniş kapsamlı ortak faaliyet ve eylemlerin yürütülmesini hedefler.
 • Bilgisayar mühendisliği hizmetlerinin belirlenmesi ve meslek alanının tanımlanması amacıyla, uzmanlardan ve akademisyenlerin katılımı ile çalışmalar yapılmasını destekler, meslek alanımızdaki kamu, özel ve diğer tüm bileşenlerle çalışanların haklarını gözeten, kamu yararını öne çıkaran bir anlayışla ortak toplantı, çalıştay ve etkinlikler düzenlenmesini önerir.
 • Meslek alanımızdaki, en temel problemlerden birini ülkemizin bütünlüklü, uzun vadeli bir bilişim politikasının oluşturulmamış olması olarak saptar. Ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda, bilimsel bir planın hazırlanması için faaliyetler yürüteceğini topluma duyurur.
 • Bilgisayar mühendislerinin, meslek alanlarında diğer çalışanlarla ortak sorunlar  yaşamaktadır. Taşeronlaşma, fazla mesai, kıdem tazminatı gibi tüm çalışma hayatını kapsayan bu sorunlar, meslek hastalıkları, çalışma ortamı gibi meslek alanımıza özgü de olabilmektedir. BMO Genel Kurulu çalışanların tüm sorunlarının çözümü için diğer emek ve meslek örgütleriyle işbirliği içerisinde hak mücadelesi yürütülmesinin önemini vurgular, seçilecek kurulların çalışmalarını bu anlayışla yönlendirmesini önerir.
 • Genel Kurulumuz, kadın mühendislerin meslek hayatına katılımda ve meslek hayatında yaşadıkları zorlukların yanı sıra, uğradıkları baskı ve ayrımcılığa karşı etkin mücadele verilmesinin gerekliliğini ortaya koyar, seçilecek kurullarımızın bu konuda gösterecekleri faaliyetleri destekler.
 • Internet ve diğer bilgi teknolojileri özel şirketler ve devletler tarafından kişisel verilere ulaşmak ve bu verileri depolamak amacıyla kullanılmaya başlamıştır. Genel Kurulumuz bu konunun kişisel ve toplumsal özgürlükler açısından önemini vurgular; başta veri koruma araçlarının kullanımı yaygınlaştırmak olmak üzere, dijital gözetime karşı her türlü çalışmanın ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle etkin bir biçimde yürütülmesi gerekliliğini ortaya koyar.
 • BMO Genel Kurulu, odamızın özgür yazılım anlayışının ve teknolojilerinin yaygınlaştırılması için bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de çaba göstereceğini bildirir.
 • Türkiye’de bilgisayar mühendisliği eğitiminin güncel durumunun uzmanların ve akademisyenlerin katkılarıyla nitelikli ve bilimsel bir şekilde ortaya konması için çalmalar yürütülmesini önerir.
 • Meslek içi eğitimlerin üyeler, akademisyenler ve uzmanların görüşleriyle geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekliliğini vurgular.
 • Dijital deliller ve bu delillerin değerlendirildiği bilirkişilik faaliyetlerinin önemi, hayatın dijitalleşmesiyle birlikte artmıştır. Bu konuda gerekli eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılarak kamusal sorumluluğumuzun yerine getirilmesini önerir ve destekler.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!

YAŞASIN BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI!

TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI
2. OLAĞAN GENEL KURULU

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası