BMO 2. Olağan Genel Kurulu Seçim Sonuçları

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) 2. Olağan Genel Kurulu, “Ülkemize, mesleğimize, geleceğimize ve odamıza sahip çıkma kararlılığı ile” 8-9 Mart 2014 tarihlerinde TED Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulun 2.gününde yapılan oda yönetim kurulları seçiminde 2 liste halinde Demokrat Bilgisayar Mühendisleri (kırmızı liste) ve Atılımcı Bilgisayar Mühendisleri (mavi liste) yarışmışlar ve mavi liste, 503’e karşı 653 oy alarak seçimi kazanmıştır.

Seçim sürecinde kullandıkları özgürlükçü, çağdaş sloganların yanı sıra,  seçim sonrasında yaptıkları ilk açıklamalarda şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık, bireysel hak ve özgürlükleri referans aldıklarının altını çizen Atılımcı Mühendisler;  “Yeni yönetim olarak hiç bir meslektaşımızın siyasi veya dünya görüşü nedeniyle kategorize edilmesine, ötekileştirilmesine ve dışlanmasına izin vermeyeceğiz. Tüm meslektaşlarımızı, BMO’ya katkı yapabilecek, gücümüze güç katacak büyük bir sinerjiye ulaştıracak önemli birer aktör olarak görmekteyiz.” şeklindeki açıklamalarıyla,  yönetim anlayışlarına dair temel vizyonlarını ortaya koymuşlar, aynı zamanda mesleğini ve meslektaşlarını, her şeyin önünde tutan bir anlayışla hareket edeceklerini deklare etmişlerdir.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası