bmo.org.tr adresine konulan EMO’nun açıklamasıyla ilgili

Değerli meslektaşlarımız,

Bildiğiniz gibi Odamızın kuruluşu aşamasında alınan ve EMO adına kaydettirilen <bmo.org.tr> alan adına Odamızın erişimi, EMO tarafından 30 Aralık 2014 tarihinde engellenmiştir. Yapılan bu haksızlığa karşın sizlerin de desteğiyle ortaya koyduğumuz haklı tepkimiz neticesinde, haftalar sonra EMO tarafından <bmo.org.tr> adresinde talihsiz bir açıklama yer almıştır.

Her şeyden önce tekrar vurgulamak isteriz ki, BMO yönetimi tarafından hiçbir hukuksuz işleme başvurulmamıştır. Mart 2014’teki seçimlerden sonra,  <bmo.org.tr> alan adının EMO’ya kayıtlı olduğu, devir işlemi için önceki yönetim tarafından herhangi bir girişimde bulunulmadığı tespit edilmiş ve hemen nic.tr’ye başvuru yaparak <bmo.org.tr> alan adı sahipliğinin odamıza geçirilmesi resmi kanallardan talep edilmiştir. Ancak nic.tr, sahiplik devri için EMO’nun yazılı rızasının gerektiğini bildirmiştir.  Bunun üzerine EMO’yla iletişime geçilerek devir işlemi için resmi süreç başlatılmıştır. Dolayısıyla EMO’nun yaptığı talihsiz açıklamada iddia edildiği gibi alan adı sahipliği odamıza hiçbir zaman aktarılmamıştır.

Bununla birlikte, odamıza ait bu alan adını henüz kurulmamış Biyomedikal Mühendisleri Odasına tahsis edeceklerini(!), bu yüzden erişimimizi kestiklerini beyan eden EMO yönetiminin bu konuya hiç değinmeden söz konusu açıklamada asılsız suçlamalarla Odamızı karalamaya çalışmasını ve bunu da odamıza ait olması gereken <bmo.org.tr> adresi üzerinden yapmalarını yine siz değerli meslektaşlarımızın takdirlerine bırakıyoruz.

Açıklamada sözü edilen “talep edildiği takdirde DNS tanımlamalarının yapılabileceği” ifadesi ise kesinlikle kabul edilebilir değildir. 4 günlük yılbaşı idari tatilinin hemen öncesinde, keyfi bir kararla ve haber verilmeksizin erişimimizi engelleyen EMO’nun, istediği zaman bu keyfiliği tekrar etme hakkını elinde bulundurmak istemesi çok manidardır. <bmo.org.tr> alan adı Bilgisayar Mühendisleri Odasınındır ve alan adı sahibinin Odamız olması dışında bir durum kabul edilemez.

EMO yönetiminin iyi niyetini, 7 Temmuz 2014’te alan adının asıl sahiplerine devredilmesi talebiyle gönderdiğimiz ve hala cevap alamadığımız aşağıdaki resmi yazıya verecekleri olumlu yanıtla göstermelerini bekliyoruz.

Temmuz 2014’te EMO’ya gönderilen resmi yazı

Hukuk kuralları çerçevesinde tüm yolları kullanarak hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı tekrar vurgulamak isteriz

Saygılarımızla.

 

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası