Mühendis Asgari Brüt Ücret Duyurusu

Değerli Üyemiz,

Bir süredir ücretli mühendislerin düşük ücretle çalıştırılmalarının önüne geçebileceğimiz önemli bir adımın duyurusunu sizinle paylaşmaktayız. Bir kez daha hatırlatacak olursak; TMMOB, SGK ile yaptığı protokolün ardından mühendis, mimar, şehir plancılarının asgari ücretini belirlemeye başladı. İlk olarak 2013 yılında belirlenen asgari ücret her yılın aralık ayında yeniden belirleniyor. 2015 yılı için 3000TL brüt olarak belirlenen asgari ücret SGK’ya bildirildi.

Asgari ücret ne demek?

Asgari ücret; ücretli mühendislerin belirlenen ücretin altında çalıştırılmalarını önleyecek bir haktır. Belirlenen asgari ücret, düşük ücretle çalışmanın ve eksik SGK bildirimlerini engelleyebilecek bir sınır çizmektedir.

2015 yılı Ocak ayı itibari ile geçerli olan bu ücretin altında çalışmalarının önüne geçmek için süreç nasıl işleyecek?

Elbette ki çalışma yaşamındaki her hak gibi, belirlenen asgari ücretin, ücretli mühendislerin, üyelerimizin çalışma yaşamındaki gerçek alt sınır ücreti olabilmesi ancak bir mücadele süreciyle gerçekleşecektir. Bu mücadelede odamızın ve üyelerimizin üzerine düşen görevler büyük önem taşımaktadır. Gelinen bu aşamada sürecin iki yönünden bahsedebiliriz: SGK ile odamız ve üyelerimiz.

SGK ne yapacak?

TMMOB’nin SGK ile yaptığı protokol gereği SGK, prim bedelleri üzerinden denetime başlayacak. SGK’nın meslek kodlarını dikkate alarak yapacağı denetimde brüt 3000TL’nin altında belirlenen bildirimler sorgulanacak ve asgari ücret bilgisi iletilerek gereğinin yapılması sağlanacak.

Odamız ne yapacak?

Odamız asgari ücretin hayata geçmesi için çalışmalarına başlamıştır. Başta, insanca yaşam ücreti olarak tarif ettiğimiz asgari ücret çalışmasının duyurusunu yaygınlaştırmakta ve bu doğrultuda ücretli çalışan tüm üyelerimize ulaşarak bilgilendirme yapmaktayız. Ücretli üyelerimizin bilgilerini SGK’ya iletilerek, denetimin farklı meslek kodlarıyla çalışan-çalıştırılan tüm üyelerimizi içine alacak biçimde genişletilmesini sağlayacağız. Ayrıca Oda olarak 3000TL’nin altında yatan prim tespitlerini SGK’ya iletecek ve gereğinin yapılmasını talep edeceğiz. Eksik bildirimlerin muhatabı olan işyerlerine uyarı yazısı gönderip süreci takip edeceğiz.

Üyeler ne yapabilir/ ne yapmalı?

Üyelerimizin Odamız ile irtibata geçmesi ve asgari ücret çalışmasını birlikte sürdürmesi insanca yaşayacak ücret mücadelesinin ilerlemesi için önemli bir adım oluşturuyor. Çalışma yaşamlarımızda güvencesizliğin farklı biçimlerini yaşarken düşük ücretle çalışmaya/çalıştırılmaya karşı başlattığımız asgari ücret çalışmasının güvenceli bir çalışma yaşamı için önemli bir basamak olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmada sizinle dayanışma halinde sürdüreceğimiz çalışmalarda kısa vadede olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.

Düşük ücretle çalışmaya ve eksik SGK bildirimlerine karşı birlikte mücadele edelim hakkımıza sahip çıkalım.

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası