Bilgisayar Mühendisleri Odası 4 Yaşında!

1-poster-4-yas-kutlama-final-1-150-dpi

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4 Yaşında!

Ülkemizde bilgisayar mühendislerinin 1981 yılında başlayan yol hikayesi çeşitli zorlu dönemlerden geçerek 2012 yılında farklı bir evreye ulaştı. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin hayatın her alanını dönüştürdüğü, bilgisayar mühendisliği mezunlarının sayısı artarken eğitim, çalışma hayatı, meslek hakları ve meslek alanı ile ilgili sorunların da büyüdüğü bir dönemde bilgisayar mühendisleri bir araya gelerek seslerini yükseltmeye başladılar. Elektrik Mühendisleri Odası bünyesinde başlayan emek, demokrasi, bilim ve özgür düşünceyi temel alan örgütlenme çabası, bilgisayar mühendislerinin ortak talepleriyle buluştuğunda bilgisayar mühendisleri ve bilgisayar mühendisliği için yeni bir dönem başladı; 2 Haziran 2012 tarihinde, TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar ile Bilgisayar Mühendisleri Odası kuruldu.

Bugün, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kuruluşunun dördüncü yılında; meslek, meslektaş ve ülke çıkarları doğrultusunda gücünü akıldan, bilimden ve üyesinden alan bir meslek odasının önemini bir kez daha vurgulamak gerekmektedir. BMO ancak bu yaklaşım çerçevesinde büyüyebilecek, güçlenebilecek ve meslektaşlarının sorunlarına çözüm olabilecektir. BMO ancak üyelerinin arasında gelişen dayanışma kadar güçlüdür. BMO ancak üyelerinin ortak emeği ve çabası kadar büyüktür. BMO ancak meslek ve ülke sorunlarını bir bütünlük içerisinde ele aldığı müddetçe çözüm üretebilecek, yol açan bir odak olabilecektir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, TMMOB’nin en genç Odası olarak, bir yandan da çağın ihtiyaçlarına uygun yeni bir meslek odası anlayışını hayata geçirmeye adaydır. Bu anlayışın tam ortasında ise, BMO’nun birinci yaşında ortaya çıkan Gezi Direnişi’nin ilke ve değerleri yer almaktadır. BMO; TMMOB’nin toplumcu mühendislik yaklaşımının Gezi kuşağıyla buluştuğu yer olacaktır.

Değerli Meslektaşlarımız,

BMO, dört yıl içerisinde bir çok toplantı, etkinlik ve eğitimler düzenlemiş, yayınlar çıkarmış, pek çok konuda kamuoyuna bilgilendirme ve önerilerde bulunmuş, iş yerlerinde, üniversitelerde ve alanlarda meslektaşlarıyla bir arada olmuştur. BMO’nun kurulduğundan bu yana üye sayısının neredeyse iki kat artması, meslektaşlarımızın da BMO’ya olan ilgisinin ve güveninin göstergesidir. Bu ilgi ve güveni boşa çıkarmamak, BMO’nun önümüzdeki yıllarına daha güzel bir ülke, çalışma koşullarının daha iyi olduğu bir meslek alanı, bilimin ışığında ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda gelişen bir mesleki birikim bırakmak amacıyla çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

Odamızın dördüncü yaşı kutlu olsun!

Bilgisayar Mühendisleri Odası 3. Dönem Yönetim Kurulu

1-poster-4-yas-kutlama-final-1-150-dpi

Kutlama Etkinlikleri:
2 Haziran 2016 Perşembe – 18.00
BMO İzmir Temsilciliği

4 Haziran 2016 Cumartesi – 16.00
BMO Genel Merkezi (Ankara)

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası