İstanbul Temsilciliği’nde Bilirkişilik Eğitimi

 

img_5366

Ülkemiz adalet sisteminde yargıya yardımcı olunması ve mevzuat açısından gerekli olan bilirkişilik hizmetlerinin amacına uygun, meslek bilgisi ve deneyimi ile etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için gerekli oryantasyonun sağlanması amacıyla 15-16  Ekim 2016 tarihinde BMO İstanbul Temsilcilği’nde “Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi” gerçekleştirildi.

Eğitimin birinci gününde Av. Serhat Koç tarafından bilişim hukuku ve yeni yasal ve mevzuatsal düzenlemeler üzerine sunum yapılırken, ikinci gününde Kaya Kazmirci tarafından bilirkişilik, siber suçlar, internet yasakları ve bilirkişilik raporları üzerine sunum yapıldı. Gerçekleştirilen eğitimler sonunda yapılan sınavda başarı sağlayan tüm katılımcılar “Bilirkişi Yetki Belgesi” almaya hak kazandı.

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası