İzmir Temsilciliği Bilirkişilik Eğitimi Gerçekleştirdi

Ülkemiz adalet sisteminde yargıya yardımcı olunması ve mevzuat açısından gerekli olan bilirkişilik hizmetlerinin amacına uygun, meslek bilgisi ve deneyimi ile etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için gerekli oryantasyonun sağlanması amacıyla 22-23 Ekim 2016 tarihinde BMO İzmir Temsilciliği tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Toplantı Salonu’nda “Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi” gerçekleştirildi.

Eğitimin birinci gününde BMO üyesi İ. Emrah Özgün tarafından TMMOB, BMO ve Mühendis kavramları ve tanımları; Mühendislik, TMMOB ve Bilirkişi Mevzuatı;  Bilişim ve Bilirkişi Alanındaki Mevzuat; bilirkişilik, bilirkişilik başvuruları ve seçimi üzerine bilgi verildi. İkinci günde ise örnek bilirkişi raporları üzerinden eğitim devam etti. Ayrıca ikinci günde, Av. Atalay Aksay tarafından teoride bilirkişi, bilirkişi sorumlulukları, bilişim suçları ve TCK, UYAP ve emsal olaylar üzerine  sunum yapıldı. Gerçekleştirilen eğitimler sonunda yapılan sınavda başarı sağlayan tüm katılımcılar “Bilirkişi Yetki Belgesi” almaya hak kazandı.

 

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası