Ellerinizi Çocuklarımızın Üzerinden Çekin!

onerge_aciklama

TBMM’de çocuklara yönelik cinsel istismar hükümlülerinin cezalarının affediledilmesi yönünde verilen bir önerge ile ülke gündemine giren konuya dair, BMO 3. Dönem Kadın Mühendisler Komisyonu tarafından bir açıklama yayınlandı.

Kadınlara yönelik ayrımcılığın arttığı, şiddetin normalleştirildiği, cinsel tacizin kolaylıkla söze ve eyleme dökülebildiği günleri yaşıyoruz. Maalesef çocuklarımız da bu şiddet ve taciz ortamının kurbanlarından oluyorlar.

17 Kasım 2016 gecesi TBMM’de Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’na geçici madde eklenmesine dönük olarak verilen önerge ile ülkemizin ciddi bir yarası olan çocuk istismarının üstünü örtmek ve çocuk yaşta evliliklerin önünü açmak için “rıza” yaşı onikiye indirilmeye çalışılmakta, mağdurlar daha da mağdur, faillerin ise zaten hali hazırda türlü indirimlerle hiçleştirilen cezaları hepten yok edilmeye çalışılmaktadır.

Çocukların henüz kimliklerini yeni oluşturmaya çalıştıkları yaşta yaşayabilecekleri tacizlerin, tecavüzlerin neticesinde fail ile evlendirilerek ömür boyu tecavüzcü ile yan yana yaşamaları, hayata küskün bireyler olarak yaşamlarına devam etmeleri isteniyor. Daha çocuk yaşta bedenini ve kendini tanıyamadan tecavüz sonucunda oluşan bebeğine bakmak zorunda kalmaları bekleniyor. Zorla evlilik kurumunun içine itilen ve orada kalmaya mahkum edilen bu çocukların ruhlarında ve bedenlerinde açılan yara, gücünü aile kurumu üzerinden kurmaya ve dayatmaya çalışan iktidarın umurunda olmayabilir, hatta yaşanan olumsuz birçok gündemi gizleme çabası da olabilir, ancak bizler için çocuklarımız önceliklidir ve onların yarınını karartacak hiç bir düzenleme kabul edilemez.

Bu yasanın geçmesine göz yummayacağız. Çocuklarımızın, tecavüzcülerin ellerine teslim edilmesine izin vermeyeceğiz. Çocukların, her ne gerekçeyle olursa olsun çocukluklarının ellerinden alınmasına karşı çıkıyoruz. Vicdanlardaki bu ağırlıkla yüzleşen tüm bireyleri seslerini duyurmaya ve yasanın çıkmasına dur demeye ve bizimle birlikte bu düzenlemeye karşı mücadeleye davet ediyoruz.

Cinsel istismar suçtur! Tecavüz meşrulaştırılamaz. Bu yasa utançtır!

Bilgisayar Mühendisleri Odası
3. Dönem Kadın Mühendisler Komisyonu
© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası