İzmir’de Bilişimciler “Bilişim ve Teknolojide Kadın”ı Konuştular

3 Aralık 2016’da Kadın Bilişimci Platformu tarafından İzmir’de düzenlenen IT Conference’da (Bilgi Teknolojileri Konferansı) bilişim sektörünün önde gelen yönetici ve temsilcileri bir araya gelerek “Bilişim ve Teknolojide Kadın”ı konuştular.

Türkiye’de ve dünyada kadının ekonomik katılımı, bilgi teknolojileri sektöründe %25’ler civarındaki payı, evlenen kadınların iş hayatından çekilmeleri, üniversite mezunu kadınların bile sadece %50’sinin çalıştığı gibi çarpıcı istatistikler üzerinden sektör değerlendirildi.

itconference_izleyiciler

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve İzmir Temsilciliği Üyesi Gözde Akgün Demirci bilişim sektöründe yazılım ve donanımın öncesinde teknoloji ürünlerinin ve bileşenlerinin üretimi ve madenlerden teminine kadarki süreçteki tüm emeğin dijital emek olduğunu, ürünlerin marka değerlerinin emek açısından buzdağının sadece üst kısmını oluşturduğunu belirtti. Kadınların ekonomiye katılımı için cesur, talepkâr olmaları ve daha çok sosyalleşmeleri gerektiği üzerinde durdu.

gozdeakgundemirci

Ernst & Young (EY) “Girişimci Kadın Liderler Programı” EMEIA (Avrupa, Ortadoğu, Hindistan ve Afrika) Program Direktörü İmge Kaya Sabancı, işlerini büyütme potansiyeline sahip kadınlara işletme ve yöneticilik eğitimi vererek destek olduklarını, Türkiye’de 400 kadının işini büyütmesine ve cirolarını arttırmalarına, yeni iş imkânları yaratmalarına imkan sağladıklarını belirtti. Çalışmaları ile kadına karşı önyargıları yıkmak için uğraşan Sabancı, “Kadın yapar! Haydi kızlar bilişimci olmaya” diyerek konferansa katılan tüm gençleri cesaretlendirdi.

imgekayasabanci

Bilgisayar bilimleri alanındaki en eski mesleki kuruluş olan Association for Computing Machinery’nin (Bilgisayar Derneği) ACM Women (Kadın) Avrupa Başkanı Reyyan Ayfer, bilişim dünyasındaki kadınların desteklenmesi ve teşvik edilmesi için uluslararası platformda lise seviyesindeki kız öğrencilerden sektördeki kadın çalışanlara kadar geniş bir yelpazede çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı. Kadınların teşviki için ailenin, anne, baba ve eşlerin desteğinin kritik olduğunu vurguladı.

Konferansın tek erkek konuşmacısı Microsoft CTO’su (Teknoloji Baş Müdürü) Onur Koç, geleceğin teknoloji eğilimlerinden ve engelleri kaldıracak bilişim ürünlerinden bahsetti. Pazarlama Grup Direktörü Çiğdem Kayalı kadınların isterlerse iş hayatında çok başarılı olabileceğini kendi hayatından örnekler vererek anlattı.

cigdemkayali onurkoc

Profesyonellerin ve öğrencilerin büyük katılım gösterdiği konferans, sosyal örgütlenme ve ağları genişletme konusunda başarı ile tamamlandı.

IT Conference düzenleyicisi olan Kadın Bilişimci Platformu Genel Koordinatörü Büşra Emirli, Microsoft ve KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) işbirliğiyle kadınların teknoloji alanındaki başarılarını desteklemek için düzenlenen “2016 Teknolojinin Kadın Liderleri Ödülleri” yarışmasında “Genç Teknoloji Yıldızı” ödülünü bu platformdaki çalışmaları ile almıştı.

gozdeakgundemirci_reyyanayfer_busraemirli

Gözde Akgün Demirci, Reyyan Ayfer, Büşra Emirli

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası