İstanbul Temsilciliği 4. Genel Üye Toplantısı

Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliği’nin düzenlediği 4. Genel Üye Toplantısı; 26.02.2017 tarihinde Mimarlar Odası Karaköy şubesinde gerçekleştirildi. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantının ilk oturumunda BMO Yönetim Kurulu’ndan Ümit Ateş ve İstanbul Temsilciliğinden Ezgi Efe tarafından BMO ve Temsilcilik faaliyetleri, Temsilcilik mali durumu, komisyon çalışmaları ve planlanan faaliyetler konusunda bilgilendirme yapıldı. İkinci oturumda ise oda kurucularımızdan Arif Cevizci tarafından bir sunum yapıldı. Arif Cevizci sunumunda oda kuruluş süreçlerini ve o dönemde yapılan çalışmalarla ilgili birikimlerini aktardı.
Üyelere, TMMOB’nin Anayasa Referandumu konusundaki tavrı hakkında da bilgi verildi. TMMOB’nin Anayasa Referandumu konusundaki tavrının net bir “Hayır” olduğu, önerilen değişikliğin kuvvetler ayrılığına, yargı bağımsızlığına getirdiği zararlar, örgütlü toplum üzerinde yaratılacak baskı ortamı, TMMOB ve BMO’nun geleceği konusunda ciddi kaygılar yarattığı için BMO’nun da görüşünün bu paralelde olduğu belirtildi. Referandum konusunda yürütülecek faaliyetlerde üyelerin bilinçlendirilmesinin ön planda olacağı vurgulandı.
© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası