Umut Hayır’da!

Ülkemiz, 15 Temmuz’da yaşanan bir darbe kalkışması sonrası, ilan edilen OHAL koşullarında, 94 yıllık Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli referandumlardan birine gidiyor. 16 Nisan 2017 günü gerçekleştirilecek Anayasa değişikliği halk oylaması ile ülkenin ve hepimizin geleceğini belirleyecek bir karar vereceğiz.

Bu kadar önemli bir Anayasa değişikliği, ne yazık ki asgari demokratik tartışma imkanlarının dahi sağlanmadığı koşullarda oylanacak. Anayasa değişikliği için yürütülen “Evet” kampanyası, devletin, iktidarın ve bağlı medyanın her türlü desteğini arkasına almışken, “Hayır” seçeneğini topluma anlatmaya çalışanların baskı, tehdit ve yasaklarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bütün bunlara rağmen toplumun içinde büyüyen “Hayır” seçeneği geniş karşılık bulmuş, suçlayıcı ve ötekileştirici söylemler ters tepmiştir.

Bilgisayar Mühendisleri Odası ve bağlı bulunduğu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de baskı ve tehditlere rağmen bu süreçte, Cumhuriyetin ilerici birikimini tasfiye edecek, ülkeyi bir tek adam rejimine sürükleyecek değişiklik hakkında toplumu bilgilendirmek ve “Hayır” seçeneğini büyütmek için üzerine düşen toplumsal ve tarihsel sorumluluğun gereğini yerine getirmiştir.

Bizler bu ülkenin her yurttaşı gibi, can güvenliği endişesi yaşamadan işe gitmeyi, ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalma endişesi duymadan uyuyabilmeyi, dünya haritasından ülke aramak yerine kendi topraklarımızda huzur içinde yaşamayı, hak ettiğimizi kazanarak mesleğimizi hakkıyla yapabilmeyi istiyoruz.

Nasıl ki meslek odamızda, üyelerin Oda yönetiminde söz sahibi olmasını ve görev almasını istiyorsak; ülkemizde de iktidarın sırça saraylara taşınmasını değil halkla paylaşılmasını, demokrasi, laiklik, özgürlük ve adaletin güvence altına alınmasını istiyoruz.

Çünkü biliyoruz ki; adalet, özgürlük, demokrasi ve laiklik olmadan bilim, bilim olmadan da mühendislik olmaz.

O nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nin ve kazanımlarının değerini çok iyi biliyoruz.

Bizler bu ülkenin bilgisayar mühendisleri olarak;  

Tek adama karşı çoğulculuğu, diktaya karşı demokrasiyi, hurafelere karşı bilimi, gericiliğe karşı laikliği, yalanlara karşı gerçeği savunmak için,

17 Nisan’da ülkemizdeki toplumsal gerilimin son bulması ve rahat bir nefes alabilmek için,   

Kaosa, karanlığa, darbe girişimleri yaratan hukuksuzluklara mahkum edilen memleketimize baharı getirmek için,

Geleceğe umutla bakabilmek ve güzel günleri birlikte kucaklamak için,

Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı eşimizle, dostumuzla, arkadaşımızla 16 Nisan’da hep beraber sandığa gitmeye ve referandumda “Hayır” demeye çağırıyoruz!

Bizler bugün olduğu gibi, 17 Nisan sabahı ve sonrasında daha iyi bir dünya için üretmeye, daha iyi bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kendi meslek alanımızdan da biliyoruz ki; geleceğin güzel dünyasını kuracak olan sahip olma ve yönetme hırsı değil, iş birliği, paylaşım ve dayanışma olacaktır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası