Test Driven Development Eğitimi

10 Haziran Cumartesi günü saat 13:00’da BMO İstanbul Temsilciliği’nde Test Driven Development Eğitimi verilecektir. Herkesi bekleriz.

Not: Katılım üye ve öğrencilere ücretsizdir, dışardan katılımlar için 50 TL’dir. Eğitim günü kayıt olabilir, odanın tüm imkanlarından ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Kayıt: https://www.eventbrite.com/e/test-driven-development-tickets-35197521735

Eğitim İçeriği:

Günümüzde yazılım geliştirme kapsamlı bir bilgi ve beceri gerektirmektedir. Ve geliştirilen yazılımın değişikliklere açık ve sonucunda da tutarlı olması gerektirmektedir. Bu noktada değişen gereksinimlere karşı kaliteli bir uygulama nasıl geliştirilir? Ve uygulanan gereksinim değişikliği sonucu mevcut fonksiyonelitelerin bozulmayacağı nasıl garantilenir?

İşte tam bu noktada ortaya atılan yazılım geliştirme modellerinden biri de Test Driven Development (Test Güdümlü Programlama)’dır. Bu yazılım geliştirme yönteminde ilk önce unit testlerin yazılarak gereksinimlerin testi, daha sonra bu gereksinimleri karşılayacak implementasyonun yapılması sırası izlenmektedir.

Bu eğitmimizde sırasıyla aşağıdaki konulara değinip, Test Driven Development konusunda hem teorik hem de pratik anlamda bilgi paylaşımı yapılacaktır.

  • Etkili bir unit test nasıl yazılır?
  • Mock objeler nedir, nasıl kullanılır?
  • Etkili bir refactor nasıl yapılır?
  • TDD’nin fazları nelerdir?
  • TDD’de tasarım nasıl yapılır?
  • Testlerin önce yazılmasının avantajları nelerdir?
© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası