•  
  •  

Yönetim Kurulu’ndan Genel Kurula Çağrı!

Değerli Üyelerimiz,

Bilgisayar Mühendisleri Odası 3. Dönem Yönetim Kurulu olarak Oda 3. Olağan Genel Kurulu’nda üyelerimiz verdiği görevi, 10 – 11 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek BMO 4. Olağan Genel Kurulu itibariyle tamamlayarak, bir sonraki dönem için seçimle belirlenecek üyelerimize devredeceğiz.

Odamızın kuruluşundan bu yana geçen 5 yıl içerisinde kurumsallaşma, kuruluş hedeflerimizin sağlanması, daha güçlü bir meslek odası ve daha örgütlü bilgisayar mühendisleri birlikteliği için önemli adımlar atıldı. 3. Dönem Yönetim Kurulu olarak mesleğimizi, odamızı, ülkemizin bilişim alanındaki teknoloji üretimini bir adım daha ileriye taşıyabilmek için dönem boyunca gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri dönem başında hazırladığımız çalışma programız çerçevesinde yürüttük.

Görevi devraldığımız 16 Mart 2016 tarihinden bu güne terör saldırıları, darbe girişimleri, anayasa referandumu, demokrasinin askıya alındığı Olağanüstü Hal rejimi gibi hepimiz için çok zor olan günleri yaşadık, yaşıyoruz. Bütün bunlara rağmen, görev ve sorumluklarımızı bir an dahi aksatmamaya özen gösterdik. Hem demokratik, laik ve özgür bir ülke için hem mesleğimizin gelişimine katkıda bulunmak ve meslektaşlarımızın haklarını korumak hedefleriyle çalışmaya devam ettik. Bütün bu çalışmalarımızın detaylarını BMO 3. Dönem Çalışma Raporu’nda bulabilirsiniz.

Bu süreçte bizlerle birlikte Oda çalışmalarında görev alan, katkıda bulunan, desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz tüm üyelerimize içtenlikle teşekkür ederiz.

Dönem içerisinde başlattığımız çalışmaların daha çok üyemizin katılımıyla bir sonraki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz. 3. Dönem çalışmalarını birlikte değerlendirmek, Odamızın ve mesleğimizin geleceğini birlikte çizmek ve yeni dönemde görev alacak arkadaşlarımızı belirlemek üzere; tüm üye, meslektaş ve dostlarımızı 10 – 11 Mart tarihlerinde ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesislerinde gerçekleştireceğimiz 4. Olağan Genel Kurul’a davet ediyoruz.

Genel kurulumuzun Odamıza ve mesleğimize yakışır bir biçimde, başarıyla geçmesini diler, hepinize saygılarımızı sunarız.

Bilgisayar Mühendisleri Odası 3. Dönem Yönetim Kurulu