İnternet ve Sosyal Ağ Kullanıcılarını Kişisel Verilerinin Gizliliği Konusunda Uyarıyoruz

Uzun bir süredir söylenti olarak bilinen ve yakın zamanda da dünya ölçeğinde bir dizi soruşturmaya konu olan Cambridge Analytica olayı, kişisel veri güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Cambridge Analytica olayı olarak gündemde yer bulan, 50 milyondan fazla kullanıcının verilerine izinsiz erişim sağlanması yoluyla bu verilerin ticari ve politik amaçlarla kullanıldığı iddiaları tekil bir örnek değildir. Günümüzün teknolojisi ve yöntemleriyle, İnternet kullanıcılarının tamamına yakını, günlük İnternet ve toplumsal paylaşım ağı (sosyal ağ) kullanımları sırasında kendileri ve bu ağlarda iletişimde oldukları kimseler için benzer risklerle karşı karşıyadır.

Sayısal süreçleri, politik ve ticari kaygılarla hem yasalara aykırı olarak hem de etik kuralları ihlal ederek, kişisel verilerin izinsiz kullanımına yönelik amaçlarla işletmek olasılığı, günümüzün gerçeğidir. Ayrıca, İnternet kullanıcılarının çoğu kez bu tip amaçlarla hareket eden uygulamalara gönüllü olarak izin verdiği ve farkında olmadan rıza gösterdiği bilinmektedir.

Tüm İnternet kullanıcılarını, İnternet ve toplumsal paylaşım ağlarındaki davranışlarında kişisel verilerinin izinsiz kullanımına yol açacak girişimlere karşı dikkatli olmaya; izin verdikleri uygulamaları, bağlantılı oldukları kişi listelerini sürekli kontrol etmeye ve kişisel verilerini koruma konusunda bilgilenmeye çağırıyoruz. Yurttaşlarımıza, özellikle toplumsal ağ paylaşımlarında kişisel verileri konusunda ölçülü olmayı salık veriyor ve tüm ilgililere, kişisel verilerin ülkemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasasıyla koruma altına alındığını anımsatıyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak herkes için güvenli İnterneti savunuyor ve bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu üstleniyoruz. Politik ve ticari kaygılarla bireylerin kişilik haklarını hiçe sayan şirket ve oluşumlara karşı İnternet kullanıcılarının yanındayız.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası