BMO 4. Dönem Çalışma Programı Üye Toplantılarında Ele Alındı

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Dönem çalışmalarını birlikte tasarlamak, güçbirliğiyle üretmek ilkesiyle dönemin ilk Genel Üye Toplantısı 31 Mart 2018 Cumartesi günü Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da eşzamanlı gerçekleştirildi.

Ankara’daki toplantı BMO Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Küçükaras’ın açış konuşmasıyla başladı. Küçükaras açış konuşmasında genel kurula ve Genel Üye Toplantısına katılan üyelere, önceki dönemdeki başarılı çalışmaları vurgulayarak 3. Dönem Yönetim Kuruluna ve Oda organlarında, kurullarında, komisyonlarında emek veren üyelerimize teşekkür ederek 4. dönemde, genel kurulda da ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda kurumsallaşma ve örgütlenme ile meslek tanımları ve mesleki denetim konularının ana hedefler olarak belirlendiği söyledi. Yönetim Kurulu Yazman üyesi Hayriye Hazal Ünlü, BMO’nun kurumsal yapısı ve çalışmalarını aktararak Çalışma Programı taslağını sundu. Sunumun ardından BMO Yönetim Kurulu Üyesi Cem Nuri Aldaş’ın kolaylaştırıcılığında toplantıya katılan üyelerimizin Oda çalışmaları ve 4. Dönem Çalışma Programına ilişkin soru, görüş ve önerileri derlendi.

İstanbul’daki toplantıda Odanın kurumsal yapısı ve çalışmalarını Yönetim Kurulu Üyesi Sevcan Karakuş ile İstanbul Temsilciliği Sözcüsü Eren Can Dikme sundular. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ezgi Efe ile Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Budak’ın kolaylaştırıcılıklarını üstlendikleri ikinci oturumda ise Oda çalışmalarındaki öncelikler, üyelerin odadan beklentileri, çalışma yaşamındaki sorunlar ve çözümler üzerine tartışıldı. Toplantı sonunda komisyon çalışmalarına katılmak isteyen üyelerin başvuruları alındı.

İzmir’deki Genel Üye Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi Okan Öztürkmenoğlu’nun Oda çalışmaları konusunda bilgilendirmesiyle başladı. 4. Dönem Çalışma Programı taslağının sunumunun ardından toplantıya katılan üyelerimizin görüş ve öneri alınarak yeni dönemin tasarıları tartışıldı.

Genel Üye Toplantıları sonucunda üyelerin katkılarıyla kesinleşen BMO 4. Dönem Çalışma Programına ilgili sayfadan erişebilirsiniz.

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası