EMPERYALİZME BAŞKALDIRININ 99. YILI – ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN!

Bir büyük başkaldırının, antiemperyalist mücadelenin 99. yıldönümünü kutluyoruz.

19 Mayıs 1919, Anadolu’nun yayılmacılara ve insanı yok sayan saltanata karşı onurlu direnişinin başladığı gündür! Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, en zor koşullarda bile emperyalizme “dur” diyen insanların, özgürlük ve bağımsızlık tutkusuyla başlattıkları büyük yürüyüşün ilk adımıdır.

Bu büyük yürüyüş, işgal edilmiş toprakların “Kurtuluş Savaşı”dır; insanın yaratıcılığını, aklı, bilimi, sanatı temel alan aydınlanmaya, laik düzene, ümmeti “yurttaş” kılan Cumhuriyete doğru devrimlerle örülü yolda “kuruluş”un yürüyüşüdür.

Emperyalistler, üzerinde yaşadığımız topraklarda kan dökmeye, insanı hiçe saymaya devam ederken işbirlikçileri, kurtuluş ve kuruluş tarihimizi yadsıyarak, yalanlarla “sahte tarih” uydurarak ezilen ulusların örnek aldığı mücadeleyi sıradanlaştırıp önemsizleştirmeye çalışıyor. Halk düşmanları, üniversiteleri bölerek, basını susturarak, yargıyı teslim alarak, tüm kurum ve kuralları dinselleştirerek bu onurlu başkaldırının izlerini taşıyan insanları baskıyla, korkuyla sindirmeye çalışıyor.

Ne yapılsa boşuna!

Mustafa Kemallerin antiemperyalist mücadelesinin, aydınlanma savaşımının ateşi, yolumuzu ışıtmayı sürdürüyor; oynanan oyunları görüyoruz, işbirlikçileri tanıyoruz… Kurtuluş ve kuruluş tarihimizden aldığımız güçle bu coğrafyayı kana bulayanlara, karanlığa, umutsuzluğa yılmaksızın direneceğiz; korkutmalara, baskılara boyun eğmeyeceğiz!

Özgürlük ve bağımsızlık yolundaki 99 yıllık yürüyüşü, aklın ve bilimin öncülüğünde, emperyalizmin kuşatmasındaki tüm ulusları kucaklayarak sürdürmenin kararlılığıyla Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor; bu yürüyüşü başlatan, bu yolda nice acılara göğüs gerip canları pahasına savaş vererek genç kuşaklara mücadele azmini aşılayan tüm önderlerimizi, devrimcilerimizi saygıyla anıyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası