Bilgisayar Mühendisleri Odası 6 Yaşında!

TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI 6 YAŞINDA!

2 Haziran 2018

Üyelerimize, Meslektaşlarımıza Sesleniş

BİRLİKTE KURDUK, BİRLİKTE YAŞATACAĞIZ

Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Üyelerimiz,

Bilgisayar Mühendisleri Odası 6 yaşında!… Dayanışmamızın, güçbirliğimizin simgesi olan Odamızın 6. kuruluş yıldönümünü kutlamanın coşkusunu, mutluluğunu yaşıyoruz.

BMO, Elektrik Mühendisleri Odasının komisyon ve kurullarında, yüzlerce meslektaşımızın katılımıyla yürütülen uzun soluklu çalışmaların ardından 2 Haziran 2012’de TMMOB 42. Olağan Genel Kurulunda alınan kararla kuruldu. O günden bugüne, kuruluş amaçlarımız doğrultusunda, en başta da mesleğimizin üye, toplum ve ülke yararları doğrultusunda uygulanması ve geliştirilmesi yolunda ilk günkü heyecanla var gücümüzle üreterek yürüyoruz.

Geçtiğimiz 6 yıl içinde üye sayımız hızla arttı; kurumsallaşma ve örgütlenme çalışmalarımızla, il temsilciliklerimiz ve il temsilcilerimizin çabalarıyla örgütlülüğümüz yaygınlaştı; etkinliklerimizle, eğitimlerimizle, ürünlerimizle yüzlerce işyerinde meslektaşlarımıza, onlarca okulda binlerce üniversite ve ortaöğretim öğrencisine ulaştık; meslek alanımız ve toplumsal konulardaki açıklamalarımızla, tepkilerimizle bilgisayar mühendislerinin, bilişim çalışanlarının sesi olduk. Tüm bunların sonucunda BMO sözüyle, eylemliliğiyle, duruşuyla yalnızca bilişim kesiminde değil, toplumun her kesiminde saygın, güvenilir bir konum edindi.

6 yıl gibi, kurumların tarihlerinde çok kısa sayılabilecek bir süre içerisinde BMO’nun kamuoyunda yarattığı güvenden, BMO’nun saygınlığından övünçle söz edebiliyorsak bunu, içten bir gönüllülük ve adanmışlıkla nice güçlüğe göğüs gererek Odamızı bugünlere ulaştıran çalışkan arkadaşlarımıza borçluyuz. BMO’nun kuruluşundan bugüne her türlü desteği ve katkısıyla yanımızda olan bütün meslektaşlarımıza; Oda organlarında, komisyonlarında, çalışma gruplarında emek veren tüm üyelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

* * *

Günlük yaşamımız, toplumsal ve kültürel yapımız bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle hızla değişirken belirsizlikler de artıyor. Yapay zekâ, blokzinciri, büyük veri, nesnelerin İnterneti, derin öğrenme, makine öğrenmesi gibi mesleğimize özgü kavramlar günlük dile girerken bu konulardaki tartışmalar ve “dijital dönüşüm” çağrıları, kamuoyunda hem bu tür uygulamaların bugünden yarına kolaylıkla yaşama geçirilebileceği izlenimini uyandırıyor hem de geleceğe ilişkin kaygılara yol açıyor.

Bilişim teknolojilerini ve uygulamalarını bilen ve geliştiren, ürettikleriyle toplumsal dönüşümün belirleyicisi, yeri geldiğinde öncüsü olan bilgisayar mühendislerine tam da bu noktada çok iş düşüyor… Bir yandan kamuoyunu doğru bilgilendirip aydınlatarak yanıltıcı söylemlerin önüne geçmek, diğer yandan mesleğimizi toplum ve ülke yararını gözeten bir anlayışla yerine getirmek zorundayız. Her şeyden önce teknolojinin, özgürlükleri geliştirici, gönenci artırıcı, evrensel hakları koruyucu yönde kullanılmasını sağlamakla yükümlüyüz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nı, bu yükümlülüklerimizin gereğini yapmak; bilişim teknolojilerinin saydam, katılımcı, demokratik yaşam biçiminin altyapısı olmasını sağlamak; yurttaşlarımızı ve doğayı teknolojinin her türlü olumsuz etkisinden koruyacak girişimlerde bulunmak; TMMOB’nin toplumcu mühendislik çizgisiyle, toplumsal duyarlılıklarımızla ülkemize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmak amacıyla kurduk.

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nı, niteliksizleştirilen mühendislik eğitimine, bilgisayar/yazılım/bilişim mühendislerinin ve bilişim emekçilerinin işsizlik, düşük ücret, karşılığı ödenmeyen fazla mesailer, güvencesiz çalışma sorunlarına çözümler getirici öneriler getirerek meslektaşlarımızın haklarını savunmak amacıyla kurduk.

Aynı amaçlar doğrultusunda, ilk günkü heyecanla kararlılıkla yürüyoruz!…

* * *

Sevgili Meslektaşlarımız,

BMO, sözcüğün her anlamıyla genç bir Oda!… Deneyimimizi, bilgimizi katarak Odamızı olgunlaştırmak, gelenek oluşturmak büyük önem taşıyor. Odamızın hem meslektaşlarımız hem de kamuoyundaki saygınlığını, bu geleneği, sürekliliği sağlayarak yücelteceğiz.

Gücümüzü; emeğimiz, çalışkanlığımız ve birbirimize bağlılığımızdan aldığımızın bilinciyle, Odamızın birimlerinde, komisyonlarında el ele, dayanışmamızla üreterek BMO geleneğini yaratacak birikimi oluşturacağımıza duyduğumuz güvenle yeni yaşımızı kutluyor, sizleri en içten sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz.

Birlikte kurduk, birlikte yaşatacağız…

BMO’nun 6. yaşı kutlu olsun!

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

 

 

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası