TMMOB 45. Dönem Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu Üyeleri Belli Oldu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 45. Genel Kurulu 31 Mayıs-3 Haziran 2018 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Genel kurul sonrasında yayımlanan sonuç bildirgesine buradan ulaşabilirsiniz.

Görüşmelerin ardından 3 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilen seçimler sonucunda 45. Dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu.

TMMOB 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Mehmet Birkan SARIFAKIOĞLU

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Bülent ONAT

Çevre Mühendisleri Odası

Ufuk ATAÇ

Elektrik Mühendisleri Odası

Ekrem POYRAZ

Fizik Mühendisleri Odası

Can DURGU

Gemi Mühendisleri Odası

Feramuz AŞKIN

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

Yaşar ÜZÜMCÜ

Gıda Mühendisleri Odası

Asiye Ülkü KARAALİOĞLU

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Ata Can KALE

İç Mimarlar Odası

Selçuk ULUATA

İnşaat Mühendisleri Odası

Murat FIRAT

Jeofizik Mühendisleri Odası

Ali Burak YENER

Jeoloji Mühendisleri Odası

Mehmet BESLEME

Kimya Mühendisleri Odası

Niyazi KARADENİZ

Maden Mühendisleri Odası

Emin KORAMAZ

Makina Mühendisleri Odası

Cemalettin KÜÇÜK

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Ayşegül AKINCI YÜKSEL

Meteoroloji Mühendisleri Odası

Tores DİNÇÖZ

Mimarlar Odası

İsmet ASLAN

Orman Mühendisleri Odası

Mehmet ÇELİK

Petrol Mühendisleri Odası

Ayşegül ORUÇKAPTAN

Peyzaj Mimarları Odası

Deniz KİMYON TUNA

Şehir Plancıları Odası

Emre FİDAN

Tekstil Mühendisleri Odası

Baki Remzi SUİÇMEZ

Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

Ali Fahri ÖZTEN

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Züber AKGÖL

İnşaat Mühendisleri Odası

Hulusi SARIKAYA

Jeoloji Mühendisleri Odası

Salim Melih ŞAHİN

Makina Mühendisleri Odası

Semih Lütfi TEMİZKAN

Mimarlar Odası

TMMOB DENETLEME KURULU

Halil İbrahim YİĞİT

Jeoloji Mühendisleri Odası

Nadir AVŞAROĞLU

Maden Mühendisleri Odası

İlter ÇELİK

Makina Mühendisleri Odası

Mehmet Zeki BARUTÇU

Mimarlar Odası

Mehmet Nuri HATİÇOĞLU

Ziraat Mühendisleri Odası

 

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası