Bilgisayar Mühendisleri Profil Araştırması Anketi Katılım Çağrısı

Bilgisayar Mühendisleri Odası Bilgisayar Mühendisliği Profil Araştırması Çalışma Grubu tarafından yürütülen araştırma sürüyor. Daha önce BMO üyelerine yönelik olarak başlayan araştırma ikinci aşama olarak tüm bilgisayar mühendisliği ve ilgili bölüm mezunlarının katılımına açılıyor.

Konuyla ilgili BMO Profil Araştırması Çalışma Grubu tarafından yapılan çağrı aşağıda yer almaktadır.

Değerli Meslektaşımız,

Bir mesleki demokratik kitle örgütü olan Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı 24. oda olarak 2 Haziran 2012 ‘de kuruldu. Henüz 6. yaşı içinde olan Odamızın 5 binin üzerinde kayıtlı üyesi bulunuyor. Şu anda, var olan bilgisayar mühendisliği ve bağlı bölümlerinden 50 binin üzerinde mezun BMO’nun üye potansiyelini oluşturuyor ve her yıl bu sayıya yaklaşık 10 bin yeni mezun ekleniyor.

Hızla büyüyen bu meslek grubunu anlama çabası, bilgisayar mühendislerinin sorunlarına üretilecek çözümün anahtarını da elinde tutuyor. Bu araştırma ile meslektaşlarımızın hem mesleki hem de çalışma yaşamındaki konumlanışlarına yönelik bir analiz ortaya koymayı amaçlıyoruz.

Böylelikle “Bilgisayar Mühendisi kimdir” sorusuna yanıt arayarak Odamızın üyesini tanımasına, üyesinin sorunlarını ve beklentilerini önceleyen/merkeze alan bir çalışma programı oluşturmasına katkıda bulunmaya çalışacağız. Bu önemli çalışmaya ortak olmanızı ve anketimize katılımınızı bekliyor, desteğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ankete Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım ve Bilişim Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinde lisans derecesine sahip olanlar katılabilirler.

Anket kapsamında toplanan tüm verinin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca anonim olarak saklanacağını, işleneceğini ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacağını belirtiriz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Profil Araştırması Çalışma Grubu

[button title=”Araştırmaya Katıl” type=”linkbutton” color=”green-lite” align=”aligncenter” url=”https://tr.surveymonkey.com/r/BMOProfilBelirmeCalismasiAnketi” target=”_self” el_class=”medium-text”]

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası