BMO GENÇ BULUŞMASI

Ülkenin her yerindeki üniversitelerden Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri, BMO GENÇ çatısı altında toplanıyor.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Komisyonunun, öğrencilerin bir araya gelmesi, tanışması ve yapılacak çalışmaları birlikte tasarlaması amacıyla düzenlediği dönemin ilk BMO Genç Buluşması, 13 Ekim 2018 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek.

BMO İstanbul Temsilciliği Öğrenci Üye Komisyonu Başkanı Eren Can DİKME ile BMO Yönetim Kurulu Başkanı Hülya KÜÇÜKARAS’ın açış konuşmalarıyla başlayacak BMO Genç Buluşmasında Odamızın önceki başkanı, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Birkan SARIFAKIOĞLU “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Bilgisayar Mühendisleri Odası Tarihçesi”, BMO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can ULUSALER “BMO Genç Amaçları – Çalışmaları” başlıklı konuşmalarıyla gençlere seslenecekler.

Buluşma, katılımcıların  görüş ve önerilerini dile getirmek üzere söz alacakları, düşüncelerini paylaşacakları “Serbest Kürsü” bölümüyle sürecek. Serbest Kürsü’de gündeme getirilen konular, BMO Genç çalışmalarının tasarlanması ve dönem boyunca yapılacak etkinliklerin belirlenmesini sağlayacak.

BMO Genç üyelerinin ve üniversitelerimizin bilgisayar, bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve enformatik, bilgisayar sistemleri, bilgisayar ve kontrol, yazılım, bilişim sistemleri, yazılım ve bilişim mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin katılımına açık olan BMO Genç Buluşması, 13 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 13.00’te Ankara’da TMMOB Mimarlar Odasının salonunda düzenlenecek.
© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası