Yönetim Kurulunda Görev Değişikliği


Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Dönem Yönetim Kurulu, 10-11 Mart 2018’de gerçekleştirilen BMO 4. Olağan Genel Kurulunda seçilen 7 asıl ve 7 yedek üye ile görev başına gelmiştir.

Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Hayriye Hazal ÜNLÜ, özel nedenlerden ötürü yönetim kurulu üyeliğinden çekilme isteminde bulunmuştur. 6 Ekim 2018 günlü 04/15 sayılı yönetim kurulu toplantısında asıl üyeliğe çağrılan ilk sıradaki yedek üye Taylan Özgür YILDIRIM ile ikinci sıradaki yedek üye Erkan KESEN iş yoğunlukları nedeniyle asıl üyelik görevinden bağışlanmalarını istemişlerdir. Asıl üyeliğe çağrılan üçüncü sıradaki yedek üye Uğur KOCAGER görevi kabul ederek 6 Ekim 2018 tarihinden başlayarak yönetim kurulu asıl üyesi olmuştur.

Yönetim kurulunun aynı toplantısında yapılan görev dağılımında Uğur KOCAGER’in Yönetim Kurulu Yazman Üyesi olması oybirliğiyle kararlaştırılmıştır.

Yönetim Kurulumuzda gerçekleşen bu görev değişikliğini üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,
BMO 4. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası