•  
  •  

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılını kıvançla kutluyoruz!

Emperyalizme karşı verilen görkemli Kurtuluş Savaşının ardından bilge önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihte eşi görülmemiş bir uzgörüyle “tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik” ülküsüyle kurduğu Cumhuriyetin bireyleri olmaktan övünç duyuyoruz.

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz kılınarak çağdışı bir anlayışıyla “tek adam” rejimiyle yönetilen; kapitalizmin pazarı, emperyalizmin sömürgesine dönüştürülen; demokratik ve laik kurumları baskıyla susturulan; yurttaşları, gelecek kuşakları yaşamın hemen her alanında gerici odaklarca kuşatma altına alınan 2018 Türkiyesinde, saraylarda kendi “cumhuriyet”lerini yaratmaya çalışanlara direnmek, 1923 Cumhuriyetinin gösterdiği hedeflere sahip çıkmak, tüm yurtseverlerin başat görevi, toplumsal sorumluluğudur.

Bizler bilgisayar mühendisleri olarak mesleğimizi ülke kalkınmasını, toplumun erinci ve gönencini gözeterek yerine getirirken temel aldığımız eşitlik, özgürlük, demokratlık, adalet, laiklik, bağımsızlık ve yurtseverlik değerlerinin Cumhuriyetin kazanımları olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle, Cumhuriyet Devriminin tam bağımsızlıkçı ilkesini, aydınlanma ve çağdaşlaşma çabasını kavramış, kendi egemenliğini içselleştirmiş, özgür ve bilimsel düşünen bireylerin oluşturduğu bir toplum için tutkuyla uğraş vermeyi; özgür düşüncemizi, aklımızı tutsak almaya kalkışanlara devrimci mücadelemizle karşı durmayı sürdüreceğiz.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin erdemini, laik ve sosyal hukuk devletini, bir yaşam biçimi olarak bizlere kazandıran tüm kurucularımızı, yüzü geleceğe dönük ilerici aydınlarımızı saygıyla, sonsuz gönül borcuyla anıyor; üyelerimizin, meslektaşlarımızın, yurttaşların Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutluyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Dönem Yönetim Kurulu