Adını, Anısını, Mücadelesini Yaşatacağız!

Ülkemizde İnternet’in gelişmesi, iletişimin özgürleşmesi, “özgür yazılım” düşüncesinin ve bilişim teknolojilerinin toplumcu anlayışla yaygınlaştırılması çalışmalarında her zaman en önde olan çok sevgili hocamız Mustafa Akgül’ü bundan bir yıl önce 13 Aralık 2017’de yitirdik.

“İnternet Yaşamdır” seslenişiyle insanlığın paylaşmaya dayalı yeni toplum biçiminin nasıl yapılanacağını bizlere gösteren Akgül Hocamız, sayısız girişime ve etkinliğe öncülük etti; birçok ilde İnternet Haftası, Akademik Bilişim Konferansı, İnternet Konferansı, Linux Yaz Kampı gibi etkinliklerin düzenlenmesini sağlayarak yalnızca bilişim kesiminde değil, toplumun her kesiminde unutulmaz izler bıraktı.

68 kuşağının direnci ve çalışkanlığını bizlere kalıt olarak bırakan Mustafa Akgül’ün uğruna mücadele ettiği ve emek verdiği değerleri sahipleniyor; kendisinden öğrendiklerimizle eşit, adil, demokratik bir ülkede, bir yurttaşlık hakkı olan özgür iletişim ve özgür İnternet’in hayat bulması için gereken sorumluluğu taşıdığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Mustafa Akgül adı, Türkiye İnterneti ile birlikte sonsuza dek yaşayacak! 

Adını, anısını, mücadelesini yaşatma kararlılığıyla Mustafa Akgül’ü sevgiyle, özlemle, saygıyla anıyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Dönem Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası