İşten Çıkarmalar Kıyımdır!

Bugünlerde bilişim kesiminde yaşanan işten çıkarmalar,
bilişim çalışanlarının işsiz ve üretimsiz bırakılması,
çağın gereklerinden uzak ve öngörüden yoksun bilişim politikalarının sonucudur.

Yeni yıla, ne yazık ki üyelerimizi, meslektaşlarımızı kapsayan bilişim çalışanlarının yaşadığı hak gasplarıyla girdik.

Bir süredir, sektörde Comodo olarak bilinen ve sonrasında küresel yeniden yapılanma süreci içinde adını NuRD olarak değiştiren uluslararası şirkette işten çıkarmalar yaşanacağına ilişkin söylentiler, bilişim çalışanlarının gündemine oturmuştu.

Basına da yansıyan bu söylentiler şirket yönetimince sessizlikle karşılanırken, bu sessizliğin boşuna olmadığı bugün yaşananlarla görülmüştür. Edindiğimiz bilgilere göre geçtiğimiz ay (Aralık 2018’de) henüz şirkette 6 ayını tamamlamamış, çoğunluğu bilgisayar mühendisi olan onlarca bilişim çalışanı işten çıkarılmıştır. Çok sayıda bilişim çalışanı önceden bilgi verilmeden ansızın yapılan bir bildirimle Ocak 2019 sonuna kadar 1 aylık süreyle izin kullanımına zorlanmıştır. Şu anda izin kullananlar, izin süresinin içinde/bitiminde işten çıkarılmayı beklemektedir. Bu bilgi, şirket yönetimince de çalışanlara iletilmiştir.

Bu belirsiz süreçte şirketteki birçok çalışan istifa edip ayrılmak durumunda kalmıştır. NuRD şirketinden aldıkları kabul üzerine önceki işyerlerinden istifa eden pek çok meslektaşımız da kapıdan geri çevrilmiş ve işsiz bırakılmıştır.

Ocak 2019 sonunda işten çıkarılanların toplam sayısının 100’ün üzerine çıkacağı söylenmektedir. Bu sayının tamamına yakınını meslektaşlarımız oluşturmaktadır.  Hızla büyüme kararı alarak 2018 yılında 200’ün üzerinde çalışanı bünyesine katmış, ODTÜ Teknokent’teki yerleşkesini genişleterek faaliyetlerini önemli oranda büyütmüş, birçok ülkede ofisi olan ABD merkezli uluslararası bir şirketin,  bugün 150’ye yakın bilişim çalışanını “küçülme” adı altında işsiz bırakmasının “ekonomik kriz” de dahil olmak üzere hiçbir gerekçesi/açıklaması olamaz.

Bu Bir Kıyımdır

Bu yaşanan bir beyin kıyımıdır ve beyin göçüne neden arayanların sorularına yanıt niteliğindedir. Ülke, günden güne mesleğimizi yapabileceğimiz koşulların ortadan kalktığı bir hal almakta; geleceksizlik ve güvencesizlik yaşamımızın yadsınamaz bir gerçeği olmaktadır. Bu gerçek kendisini, yurtdışına göçen yüz binler olarak ortaya koymaktadır.

Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak NuRD şirketinin imtiyaz sahipleri ve üst yöneticilerine sesleniyoruz: Üyelerimizin ve meslektaşlarımızın çoğunluğunu oluşturduğu yüzlerce bilişim çalışanını öngörüsüzce istihdam edip onları “küçülme” gerekçeleriyle işsiz bırakmanız kabul edilemez. İnsanların yaşamlarıyla bu şekilde oynayamazsınız. İşten çıkarmalara derhal son veriniz ve işsiz bıraktığınız tüm çalışanları işlerine iade ediniz.

NuRD şirketindeki olumsuz gelişmeler, ülke yöneticilerinin bilim ve teknoloji üretimini göz ardı eden günlük politikalarının yalnızca bir örneğidir. Bilişim alanında yaratıcılığı ve üretimi destekleyen, teknoloji üretimine yatırımı özendiren uzun erimli politikalar uygulamaya konmadıkça bilişim kesimindeki işsizlik, üretimsizlik, meslektaşlarımızın mesleklerine ve içinde yaşadıkları topluma yabancılaşması sürecek; ülkemiz, büyük emeklerle yetişen nitelikli beyin gücünü yitirecektir

Dayanışmamızla Direneceğiz

Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak işlerinden çıkarılan ve çıkarılma kaygısı taşıyan tüm bilişim çalışanlarının yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Odamızın kapısı dayanışma için sonuna kadar onlara açıktır. Odamızın hukuk danışmanları, meslektaşlarımıza hukuksal destek sağlamak, sorularını yanıtlamak için hazır beklemektedir. Öte yandan, BMO Ana Yönetmeliğine de yansıyan dayanışma anlayışımız doğrultusunda işsiz kalan, geliri olmayan üyelerimizden üyelik ödentisi alınmamaktadır.

NuRD şirketinde yaşananlar ilk değildir ve görünen o ki son da olmayacaktır. Tüm bunlar, bilişim emekçilerinin dayanışmasının, birlikteliğinin ve örgütlenmesinin zorunluluğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu nedenle başta Teknokent çalışanları olmak üzere tüm bilişim çalışanlarını, NuRD çalışanlarıyla ve daha başka şirketlerde işini yitirme kaygısı taşıyan ya da  işsiz kalan/bırakılan meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olmaya çağırıyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Dönem Yönetim Kurulu

Hukuksal Destek: https://wwww2.bmo.org.tr/hukuksal-danismanlik/

© 2023 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası