Mühendisler İçin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Etkinliği Gerçekleştirildi

Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliğinin düzenlediği “Mühendisler İçin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku” etkinliği 12 Ekim 2019 Cumartesi günü 13.00-16.00 saatleri arasında İnşaat Mühendisler Odası İstanbul Şubesinde gerçekleşti.

Odamızın hukuk danışmanları Av. Burcu ZENGİN ile Av. Bihter ÇALIŞKAN’ın yargıtaydaki dava gerekçeleri ve davaların sonuçlarıyla zenginleştirdikleri sunumlarıyla başlayan etkinlik, yaklaşık 3 saat sürdü.

Av. Burcu ZENGİN, sunumunda iş sözleşmesi imzalanmasının gerekli olduğu durumlar, deneme süresi, ücret hakkı, çalışma süreleri, fazla mesai hesaplaması ve ücretlendirmesi, izinler gibi konulara açıklık getirdi. Av. Bihter ÇALIŞKAN ise iş sözleşmesinin haklı/geçerli nedenlerle sonlandırılması, toplu işten çıkarma, işten çıkma ve çıkartılma, “mobbing”, sendikal örgütlenme hakkı ve toplu iş sözleşmesi hakkı gibi konuları aktardı.

Sunumların ardından geçilen “Soru-Yanıt” bölümüne izleyicilerin çok sayıda sorusuyla son derece etkin bir katılım oldu. İzleyicilerin sorularının yanıtlandığı bölümde çalışanlar için yasaların sağladığı hakların kullanımı, hakların gasp edilmesi noktasında nelere dikkat edilmesi, nasıl hareket edilmesi gerektiği gibi konular ayrıntısıyla ele alındı. Kişisel olarak yaşanan kimi gaspların ve haksızlıkların paylaşılması gerektiği, bunların aslında yalnızca yaşayan kişiye özel olmadığı gözler önüne serilirken çalışanların kendi haklarını bilmesinin,  karşılaşılabilecek haksız uygulamalarla başa çıkılabilmesi ve mücadele edilebilmesi açısından ne denli önemli olduğu da vurgulandı.

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası