Bilirkişilik Temel Eğitimi 2019 – İstanbul

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 3 Ağustos 2017’de Resmi Gazetede yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği”ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ”ne katılmak ve sonucunda “katılım belgesi” sahibi olmak zorunluluğu getirilmiştir. Uzmanlık alanında beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen belgelerle (Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirtilen diğer koşulların da sağlanması durumunda) Bilirkişilik Bölge Kurullarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunulabilecektir.

Değişen Bilirkişilik Kanununa göre 24 Kasım 2017’den önce bilirkişi olanların da bu eğitimi almaları gerekmektedir.

Bu çerçevede Bilirkişilik Temel Eğitimleri 3-4-5-6 Kasım 2019 Pazar-Çarşamba günlerinde Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul Temsilciliğinde gerçekleştirilecektir. Eğitim sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.

Eğitim Süresi: 18 saat kuramsal (teorik ) ve 6 saat uygulamalı (pratik) olmak üzere toplam 24 SAAT.
Eğitim Tarihleri: 3-4-5-6 Kasım 2019
Eğitim Saatleri:
3 Kasım Pazar 10.00 – 18.50
4 Kasım Pazartesi 17.00 – 21.50
5 Kasım Salı 17.00 – 21.50
6 Kasım Çarşamba 10.00 – 16.50

1. Eğitim Kimler İçin?

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan bilirkişilik başvurularına ilişkin duyurularda belirtilen bilirkişilik koşullarını sağlayan adaylar.

2. Eğitime Kimler Katılabilir?

Beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş TMMOB üyeleri.

3. Bilirkişilik Eğitimi için İstenen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • Katılımcının bağlı bulunduğu meslek odasına ait mesleği yapmaya engel oluşturan bir disiplin cezası almadığını ve borcunun olmadığını gösteren “üye sicil durum belgesi” ya da “üye belgesi” (BMO üyeleri için bu belge Oda tarafından dosyalarına eklenecektir)
 • Eğitime katılma talep formu (EK-1 Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu)
 • Eğitim ücretinin ödendiğini gösteren dekont ya da makbuz

4. Eğitim İzlencesi (Programı)

3 Kasım 2019
Pazar
10.00 – 10.50
 • Giriş (20 Dakika)
 • Türk Yargı Teşkilatı (15 Dakika)
 • Yargısal Faaliyet İçinde Yer Alan Süjeler (15 Dakika)
11.00 – 11.50 Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Hak ve İlkeler (50 Dakika)
12.00 – 12.50 İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar (50 Dakika)
14.00 – 14.50
 • Bilirkişinin Nitelikleri (25 Dakika)
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt (25 Dakika)
15.00 – 15.50 Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (50 Dakika)
16.00 – 16.50 Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (50 Dakika)
17.00 – 17.50 Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu (50 Dakika)
18.00 – 18.50 Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu (50 Dakika)
 
4 Kasım 2019
Pazartesi
17.00 – 17.50 Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu (50 Dakika)
18.00 – 18.50 Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (50 Dakika)
19.00 – 19.50 Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (50 Dakika)
20.00 – 20.50 Bilirkişinin Görevlendirilmesi (50 Dakika)
21.00 – 21.50 Bilirkişi İncelemesinin Yapılması (50 Dakika)
 
5 Kasım 2019
Salı
17.00 – 17.50 Bilirkişi İncelemesinin Yapılması (50 Dakika)
18.00 – 18.50 Oy ve Görüşün Sunulması (50 Dakika)
19.00 – 19.50 Oy ve Görüşün Sunulması (50 Dakika)
20.00 – 20.50 Oy ve Görüşün Sunulması (50 Dakika)
21.00 – 21.50 Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi
(50 Dakika)
 
6 Kasım 2019
Çarşamba
10.00 – 10.50 Uygulama 1 – UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması (50 Dakika)
11.00 – 11.50 Uygulama 2 – Örnek Olayların Sunulması (50 Dakika)
12.00 – 12.50 Uygulama 3 – İncelemelerin Gerçekleştirilmesi (50 Dakika)
14.00 – 14.50 Uygulama 4 – Sunu ve Geri Bildirim Yapılması (50 Dakika)
15.00 – 15.50 Uygulama 5 – Genel Değerlendirme (50 Dakika)
16.00 – 16.50 Uygulama 6 – Eğitim Değerlendirme Anketi (50 Dakika)

5. Eğitmenler

Cansu TOSUN – Kuramsal (teorik) eğitim

Törehan YILDIRIR Uygulamalı eğitim

6. Belge ve Sınav

 • Eğitimi tamamlayanlara Bilgisayar Mühendisleri Odası onaylı “Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Belgesi” verilir.
 • Derslere devamlılık ve eğitime katılmak zorunlu olup katılımcıların derslere devam durumunu gösterir çizelge düzenlenecek ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilerek kayıtlı oldukları dönem için tamamlanma hakkı tanınmayacaktır. Sağlıkla ilgili rapor ya da diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
 • Bilirkişilik Temel Eğitimi katılım belgesi alamayan katılımcılar için para iadesi yapılmaz.

7. Başvuru

Başvurunuzun tamamlanması için ön kayıt formu doldurulduktan sonra eğitim ücretinin ödenmesi, eğitimden önce belgelerin 1 Kasım 2019 saat 17.00’ye kadar İstanbul Temsilciliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Eğitim Ücreti ve Ödeme Bilgileri

Eğitim ücreti kişi başı 850 TL olup, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş TMMOB üyeleri için 700 TL olarak belirlenmiştir. Ödemeyi, aşağıdaki hesap bilgilerini kullanarak “ad, soyadı, üye sicil no. ve Bilirkişilik Eğitimi” açıklamasıyla banka aracılığıyla ya da Oda birimlerimizden nakit ve kredi kartı kullanarak yapabilirsiniz.

Hesap Adı: BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI
Banka ve Şube: Garanti Bankası Necatibey Şubesi
Hesap No: 130 / 6295847
IBAN: TR49 0006 2000 1300 0006 2958 47

Bilirkişilik Temel Eğitimlerinin yapılacağı yer:

BMO İstanbul Temsilciliği

Osmanağa Mah. Vahap Bey Sok. Şabanbey Apt. No. 8/4 Kadıköy – İSTANBUL

Telefon  : 0216 469 8731


© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası