Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı 23-24 Kasım 2019’da Yapıldı

Bilgisayar Mühendisleri Odasının, mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak, sonuçlarıyla Odanın öncelikli hedef ve stratejilerini belirlemek amacıyla her dönem düzenlediği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayının ikincisi 23-24 Kasım 2019‘da Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde yapıldı.

Bilgisayar Mühendisleri Odası ile Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün birlikte düzenlediği kurultay, Düzenleme Kurulu Başkanı Ezgi PEKŞEN SOYSAL, BMO Yönetim Kurulu Başkanı Hülya KÜÇÜKARAS, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ebru AKÇAPINAR SEZER, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ ve Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU‘nun açış konuşmalarıyla başladı. Hülya KÜÇÜKARAS ile Ebru AKÇAPINAR SEZER, Candan GÖKÇEOĞLU’na kurultayımızın düzenlemesine katkılarından ötürü teşekkürlerimizi sundular. Etkinliğin açılışı ve ilk bölümü boyunca yanımızda olan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk ÖZEN de düşünce ve önerilerini aktardığı konuşmasıyla kurultayımıza seslendi.

Sunuşunu BMO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can ULUSALER‘in üstlendiği kurultayın ilk bölümünde çağrılı konuşmacı Prof. Dr. Ahmet İNAM (ODTÜ Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi), “Mühendisliğin Dönüşümü ve Mühendislik Etiği” başlığıyla çok ilgi çeken bir konuşma yaptı. İNAM’a teşekkür belgesini Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU verdi.

Eğitimin Durumu ve Çağın Bilgisayar Mühendisi Olmak

Kurultayda andığımız öğretmenlerimizden Prof. Dr. Esen ÖZKARAHAN‘ın adını taşıyan “Bilgisayar/Yazılım/Bilişim Sistemleri Mühendisliği Eğitimi Ne Durumda?” oturumunu Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali YAZICI yönetti. Oturumun başlangıcında öğrencileri Prof. Dr. Cem BOZŞAHİN ile Mahmut Sedat EROĞUL, Esen ÖZKARAHAN’a ilişkin anılarını ve duygularını paylaştılar. BMO Eğitim Komisyonu Başkanı İlker TABAK ile BMO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülin ONAT BAYIR, Odamızın hazırlamakta olduğu “Bilgisayar Mühendisliği Lisans Eğitimi Durum Saptaması Raporu”nu aktardılar. Oturum konuşmacıları Prof. Dr. Şebnem BAYDERE (Yeditepe Üni. Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi) bilgisayar mühendisliği eğitiminde MÜDEK süreçleri, Doç. Dr. Fevziye SAYILAN (Ankara Üni. Öğretim Üyesi-Emekli) ise yaşam boyu öğrenim konularını işlediler. Prof. Dr. Cesur BARANSEL (Gaziantep Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı) “Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminde Reform Arayışları” başlıklı sunusuyla önerilerini dile getirdi. Konuşmacılara teşekkür belgelerini Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün önceki başkanlarından Prof. Dr. Ersin TÖRECİ sundu.

BMO Yönetim Kurulu Üyesi Cem Nuri ALDAŞ‘ın yönettiği “Çağın Bilgisayar Mühendisi Olmak” oturumunda bilgisayar mühendisleri Semih ÇETİN, Mustafa Kemal ÖZEL ve Şadi Evren ŞEKER, geçmişten bugüne ve geleceğe meslekteki değişimi, teknolojik gelişmelerden ve deneyimlerinden söz ederek  tartıştılar. Kurultayımıza Londra’dan katılan Gazeteci Rengin ARSLAN ise güncel sorunumuz “beyin göçü” konusundaki dosyasını ve gözlemlerini aktardı. Konuşmacıların teşekkür belgelerini kendilerine ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN verdi. Oturum sırasında, TBMM’deki temsilcimiz, üyemiz Milletvekili Utku ÇAKIRÖZER de kısa bir konuşma yaparak düşünce ve önerilerini bizlerle paylaştı.

Günün diğer çağrılı konuşmacısı Dr. Özgür NARİN, “Ütopyalar ve Gerçekler” oturumunda “Sanayi 4.0 ve Yapay Zekâ: Gerçekten de Üretim ve Çalışma İlişkilerinin Sonu mu?” başlığıyla katılımcılarda büyük ilgi uyandıran bir konuşma yaptı. Özgür NARİN’e teşekkür belgesini Ezgi PEKŞEN SOYSAL sundu.

“Bilgisayar”ın 50’si, Mesleğin 35’i

“Bilgisayar” teriminin 1969 yılında ilk kez kullanıldığı kurum olan Hacettepe Üniversitesinde düzenlenen kurultayın birinci günü, “bilgisayar” sözcüğünün 50. yaşının kutlandığı, meslekte 35 yılını dolduran üyelerimize ve basından dostlarımıza katkıları için teşekkürlerimizi ilettiğimiz törenle sonlandı. Törenin başlangıcında ODTÜ Elektronik Hesap Bilimleri Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Şafak UZSOY‘un anıları ve kurultaya seslenişini içeren video gösterildi. Meslekte 35 yılını dolduran Hacettepe Üniversitesi mezunları Şeyda OĞUZ ile Özer SAĞER‘in anmalıklarını Prof. Dr. Ebru AKÇAPINAR SEZER, ODTÜ mezunları Ziya HOCAOĞULLARI ile Ümit ATALAY‘ın anmalıklarını ise Prof. Dr. Halit OĞUZTÜZÜN verdiler.

Törende “bilgisayar” terimini türeten Prof. Dr. Aydın KÖKSAL‘ın sözcüğün öyküsünü aktardığı videosu gösterildi. Bilişim alanındaki gelişmelerin ve Odamızın çalışmalarının kamuoyuna ulaşmasındaki duyarlılıklarından ötürü teşekkürlerimizi sunduğumuz Gazeteci-İletişimci Serhat AYAN, Kanal B-Güncel Programının önceki Yapımcısı  Emre SAKLICA ve turk-internet.com’un Kurucusu Füsun SARP NEBİL kısa konuşmalar yaparak düşüncelerini paylaştılar. Tören, Prof. Dr. Aydın KÖKSAL’ın kurultaya seslenişiyle son buldu.

Bilişim Politikaları: Ne Yapıyoruz/Yapmıyoruz ve Neredeyiz?

Kurultayın ikinci günü, Prof. Dr. Ebru AKÇAPINAR SEZER’in yönettiği, Doç. Dr. Semih AKÇOMAK (ODTÜ TEKPOL Müdürü), Ekonomist Emin ÇAPA ve Prof. Dr. Erkan ERDİL‘in (ODTÜ TEKPOL Öğretim Üyesi) konuşmacı oldukları “Bilişim Politikaları ve Ekonomisi: Ne Yapıyoruz/Yapmıyoruz?” oturumuyla başladı. Semih AKÇOMAK “Bilim ve Teknoloji Politikaları Çerçevesinde Nasıl Bir Bilişim Politikası?”, Emin ÇAPA “YENİ 1 DÜNYA – Bildiğimiz, Eğitim Gördüğümüz Çağ Sona Ererken”, Erkan ERDİL ise “Dijital Dönüşüm ve Türkiye” başlıklı sunularıyla bilişim politikalarına ilişkin durum saptamaları yaparak önerilerini sıraladılar. Konuşmacıların teşekkür belgelerini Hülya KÜÇÜKARAS verirken kurultayı birlikte düzenlediğimiz Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Başkanı Ebru AKÇAPINAR SEZER’e ise özel olarak teşekkürlerimizi sunduk.

“Her Yönüyle Bilişim Politikaları: Neredeyiz?” başlıklı açıkoturumda, oturuma adını verdiğimiz Prof. Dr. Nadir YÜCEL‘i andık. Prof. Dr. H. Altay GÜVENİR‘in (Bilkent Üni. Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi) yönettiği oturumda Doç. Dr. Erkut ERDEM (Hacettepe Üni. Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi) yapay zekâ, Doç. Dr. Ahmet KOLTUKSUZ (Yaşar Üni. Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi) bilgi güvenliği ve siber güvenlik, Dr. Faruk YARMAN (SAVRONİK Yönetim Kurulu Başkanı) ise nesnelerin İnterneti konularını “neredeyiz” sorusunu yanıtlayarak irdelediler. Oturum sırasında Altay GÜVENİR ile Faruk YARMAN, Nadir YÜCEL’e ilişkin anılarını paylaştılar. Konuşmacılar, teşekkür belgelerini TED Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tolga ÇAPIN‘dan aldılar.

Nasıl Bir Mesleki Denetim ve Nasıl Bir BMO?

İkinci günün öğleden sonraki bölümünün başlangıcında, kurultayımıza katılan Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası üyeleri adına Yönetim Kurulu Başkanı Hatice ÖZSALTIK kısa bir konuşma yaparak BMO’ya davetleri için teşekkür etti.

Günün ikinci bölümü, BMO Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu Başkanı Birkan SARIFAKIOĞLU‘nun mesleki denetim kavramını, TMMOB’nin yasal düzenlemelerini ve komisyonun yürüttüğü çalışmaları aktardığı “Nasıl Bir Mesleki Denetim?” sunusuyla başladı. İzleyicilerin görüş ve önerilerle önemli katkılarda bulunduğu sununun ardından SARIFAKIOĞLU’na teşekkür belgesini Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün önceki öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ümit KARAKAŞ verdi.

Kurultayda andığımız Prof. Dr. Yüksel UÇKAN‘ın adını taşıyan “Sektörden Güncel Uygulamalar” oturumunun açılışında UÇKAN’ın öğrencisi ve çalışma arkadaşı Mahmut Sedat EROĞUL anılarını ve duygularını aktardığı kısa bir konuşma yaptı. Üyemiz Ahmet PEKEL‘in yönetimindeki açıkoturumda meslektaşlarımız Eser İnan ARSLAN (BOYNER Grup), Batuhan DÜZGÜN (sahibinden.com), Doruk ÖZDEMİR (ROBİT Teknoloji) ve Esen ÖZBAYRAMOĞLU (HAVELSAN) iş ortamlarındaki görevleri ve deneyimleri bağlamında güncel teknolojik gelişmelerin mesleğe etkilerini aktardılar. Konuşmacılar teşekkür belgelerini TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Birkan SARIFAKIOĞLU’ndan aldılar.

Etkinliğin sonundaki “Nasıl Bir BMO?” başlıklı forumun girişinde BMO Adana Temsilcilik Kurulu Üyesi Cantekin GÜNEŞER temsilciliğin yapmakta olduğu “Nasıl Bir Staj İstiyoruz?” sormacasının (anketinin) ilk bulgularını, forumun kolaylaştırıcısı BMO Yönetim Kurulu Üyesi Taylan Özgür YILDIRIM ise çalışmalarına geçen dönem başlanan “BMO Profil Araştırması”nın özet değerlendirmesini sundular. Forumda söz alan katılımcılar, kurultaya ilişkin görüşlerini, BMO’dan beklentilerini dile getirdiler.

Kurultayın ayrıntıları ve video kayıtlarına kurultay sitesinden erişilebilirsiniz.

no images were found

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası