Delege Seçimleri 8-9 Şubat 2020’de
Ankara ve İzmir’de Yapıldı

Mart 2020 içinde yapılacak BMO 5. Olağan Genel Kuruluna katılacak delegeler, Ankara ve İzmir seçim bölgelerinde 8-9 Şubat 2020‘de gerçekleştirilen delege seçimleriyle belirlendi. Ankara ve İzmir’deki seçimlerde kırmızı listenin (Demokrat Bilgisayar Mühendislerinin) delege adayları oyların çoğunluğunu alarak delege seçildiler.

ANKARA SEÇİM BÖLGESİ DELEGE SEÇİMLERİ

ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesislerinde yapılan Ankara Seçim Bölgesi Delege Seçimleri, 8 Şubat 2020 Cumartesi günü 13.00’te BMO 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hülya KÜÇÜKARAS‘ın Odamızın tarihine geçecek bir “ilk”in yaşandığını belirterek 4. dönem çalışmalarını özetlediği, divana seçilecek üyelere ve delege adaylarına başarılar dilediği açış konuşmasıyla başladı. BMO 4. Dönem Yönetim Kurulu Yazman Üyesi, İstanbul Seçim Bölgesine kayıtlı Uğur KOCAGER‘in Oda Gözlemcisi olduğu delege seçimlerinde divana üyelerin oybirliğiyle Mutlu PAYASLIOĞLU (Başkan), Gönül DEĞİRMENDERELİ (Başkan Yardımcısı) ve yazmanlar Hazal KAYA ile Betül ALTINDİŞ TÜRKMEN seçildiler.

Toplam 3.283 üyesi olan Ankara Seçim Bölgesinde 254 delegeyi belirlemek üzere iki listenin delege adayları divana sunuldu. Demokrat Bilgisayar Mühendisleri kırmızı liste, Bilişimci Mühendisler mavi listeyle seçimlere katıldılar. 9 Şubat 2020 Pazar günü, Çankaya İlçe Seçim Kurulunca yapılan seçimlerde 9 sandıkta 435 oy kullanıldı. 434 geçerli oyun olduğu seçimlerde kırmızı liste 386, mavi liste 48 oy aldı.

İZMİR SEÇİM BÖLGESİ DELEGE SEÇİMLERİ

İzmir Seçim Bölgesi Delege Seçimleri, BMO İzmir İl Temsilciliğinde yapıldı. Delege adaylarının belirleneceği 8 Şubat 2020 Cumartesi günkü toplantı, BMO 4. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Okan ÖZTÜRKMENOĞLU‘nun BMO’nun ve İzmir İl Temsilciliğinin kuruluş günlerinden bugüne yaşanan gelişmeleri aktardığı, delege seçimlerinin yöntemine ilişkin bilgi verdiği açış konuşmasıyla başladı. BMO İstanbul Temsilcilik Kurulu Üyesi Eren Can DİKME‘nin Oda Gözlemcisi olduğu seçimlerde divana oybirliğiyle Mustafa Özgür UĞUR (Başkan), Özge KART (Başkan Yardımcısı) ve yazmanlar Eminullah YAŞAR ile Asya MANDUZ seçildiler.

Toplantıya konuk olarak TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül AKINCI YÜKSEL, TMMOB 44. Dönem Yürütme Kurulu Üyesi Turhan TUNCER, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Melih YALÇIN, Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin BİLGE, Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Babür YAZICIOĞLU, Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esen Leyla İMREN, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Hüseyin Avni GÜNDÜZ, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gülefer METE, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysun YILDIZ, Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Oktay YURTSEVER katıldılar. Toplantıda söz alan konuklar, kısa konuşmalarla TMMOB’nin ve Odaların İzmir’de yürüttüğü çalışmalardan söz ederek ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda örgütlülüğün önemini vurguladılar.

Toplam 443 üyesi olan ve 35 delegenin belirlendiği İzmir Seçim Bölgesindeki seçimlere kırmızı liste (Demokrat Bilgisayar Mühendisleri) tek liste olarak katıldı. 9 Şubat 2020 Pazar günü Konak İlçe Seçim Kurulunun yaptığı seçimler, kırmızı listenin oyların tamamını almasıyla sonuçlandı.

* * *
Odamızın ilk kez gerçekleştirdiği delege seçimlerine katılarak oy kullanan bütün üyelerimize,
Ankara ve İzmir’de divanda yer alarak tarihsel sorumluluk üstlenen üyelerimize,
bizlerle birlikte olup heyecanımızı paylaşan tüm konuklarımıza,
Ankara Seçim Bölgesindeki seçimleri gerçekleştiren Çankaya İlçe Seçim Kurulu ile
İzmir Seçim Bölgesindeki seçimleri gerçekleştiren Konak İlçe Seçim Kurulu görevlilerine
destekleri ve katkıları için içtenlikle teşekkür ederiz.

© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası