Bağımsızlık ve Özgürlük Yolunda 101 Yıl
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Kutlu Olsun!

BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK YOLUNDA 101 YIL

Bağımsızlık ve özgürlük yürüyüşünü, 101 yıldır olduğu gibi bugün de
aklın ve bilimin kılavuzluğunda, ülkemize ve geleceğe sorumluluğumuzun bilinciyle
durmaksızın sürdüreceğiz…

19 Mayıs 1919’da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı, bir yandan yurdun  ormanını, kıyısını, suyunu, madenini ele geçirmek isteyen emperyalizme, emeğini sömüren kapitalizme karşı bağımsızlık mücadelesidir, diğer yandan saltanattan, teokratik saraydan-sultandan kurtulmanın savaşımıdır.

Ulusal kurtuluş hareketi, bu toprakların yüzlerce yıllık meslek örgütlerinin, Anadolu ve Trakya’daki hakları savunma derneklerinin el ele vermesiyle alevlenir. Tarlasını, bağını, ürününü, emeğini korumak için güçbirliği yapan meslek örgütlerinin ve derneklerin üyeleri, yalnızca bağımsızlık savaşçıları değil, bireyi özgür kılan görkemli bir aydınlanma devriminin de yapıcılarıdır.  

Birer Cumhuriyet kurumu olarak dimdik ayakta duran, bilimi ve tekniği toplum yararına kullanmak ilkesiyle çalışıp sömürgenlere, yağmacılara, yolsuzluğa, vurguna geçit vermeyen meslek örgütlerimiz, bugün saldırı altındadır. Hiç kuşku yok ki meslek odalarımızı hedef tahtasına oturtanlar, insanlığın ilerici birikimiyle ve emeği, ürünü, özgürlüğü, hakları savunan devrimci anlayışla hesaplaşma peşindedir.

Devrim, tarihsel bağlantılarla yürüyen bir süreçtir… Devrim, sürekli bir eylemliliktir…

Bizim köklerimiz, bu güzelim yurdun bağımsızlık ve özgürlük savaşını veren meslek örgütlerine, hak savunma derneklerine uzanır; bizler, onların aydınlanmacı damarından beslenir, aynı mücadeleyi yılmaksızın sürdürürüz. Yol göstericimiz, umudunu gençliğe bağlayan, büyük Söylev’ini bitirirken gençliğe “birinci ödevin bağımsızlığı ve Cumhuriyeti sonsuza dek korumak ve savunmaktır,” diye seslenen Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Bağımsızlık ve özgürlük savaşımızın 101. yılında, meslek örgütlerinin özerk ve demokratik yapısını koruma, meslek odamızı yaşatma kararlığımızı bir kez daha vurguluyor; çağı yakalayıp ötesine geçmek için uğraş veren genç mühendislerin, bilişim toplumunun önderliğini üstlenen meslektaşlarımızın bayramını Atatürk’ün bize güç aşılayan sözleriyle kutluyoruz:

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli,
memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.
Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.
Çalışmaların en yükseği budur.
Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak!
Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir.
Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan
azami derecede yararlanmak zorunludur.

Kuramıyla, eylemiyle, savaşımıyla, öğretisiyle büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’ü; bağımsızlık ve özgürlük yoluna yaşamlarını adayan yurtseverleri en derin saygılarımızla anıyoruz. Yurttaşlarımızın, meslektaşlarımızın, gençlerimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

Bilgisayar Mühendisleri Odası 4. Dönem Yönetim Kurulu


© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası