Bilgisayar Mühendisleri Odası
5. Olağan Genel Kurulu Resmi İlanı

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası 5. Olağan Genel Kurulu, 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 13.30’da “BMO Genel Merkezi, Necatibey Cad. No. 88/7 Kızılay-ANKARA” adresinde aşağıdaki gündemle toplanacak, seçimler 9 Ağustos 2020 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında aynı adreste yapılacaktır.

8 Ağustos 2020 Cumartesi günü yapılacak toplantıda çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul, aynı gündemle 15 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 13.30’da “TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Konferans Salonu, Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sok. No. 6 Yenimahalle-ANKARA” adresinde toplanacak, seçimler 16 Ağustos 2020 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında aynı yerde (“TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Konferans Salonu“nda) yapılacaktır.

GÜNDEM:
1. Gün (13.30)
      1) Açılış
      2) Başkanlık Divanının Seçilmesi
      3) Saygı Duruşu
      4) Anıtkabir Çelenk Heyetinin Belirlenmesi
      5) Oda Yönetim Kurulu Başkanının Açış Konuşması
      6) Konukların Konuşmaları
      7) Komisyonların Oluşturulması
      8) 4. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun, Mali Rapor ve Denetleme Raporunun, Onur Kurulu Çalışma Raporunun Sunulması
      9) 4. Dönem Çalışma Raporları Hakkında Görüşmeler
    10) 4. Dönem Yönetim Kurulunun Aklanması
    11) 2020-2021 Bütçesinin Görüşülerek Karara Bağlanması
    12) Ana Yönetmelik ve Yönetmelik Değişikliklerinin Görüşülerek Karara Bağlanması
    13) Komisyon Raporlarının Görüşülerek Karara Bağlanması
    14) Önergelerin Görüşülerek Karara Bağlanması
    15) BMO Yönetim Kurulu, BMO Onur Kurulu, BMO Denetleme Kurulu, TMMOB Delegeleri Asıl ve Yedek Adayları ile
          TMMOB Kurullarına Önerilecek Adayların Belirlenmesi
    16) Dilek ve Öneriler
    17) Kapanış
2. Gün (09.00-17.00)
    Seçimler

* * *

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evine ulaşım: https://ogrencievi.tmmob.org.tr/iletisim

Çankaya İlçe Seçim Kurulunun duyurusuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:
Çankaya İlçe Seçim Kurulu Duyurusu


© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası