Sosyal Medya Düzenlemesine Karşı
Kuğulu Park’tan Seslendik

Kamuoyunda “Sosyal Medya Düzenlemesi” olarak bilinen yasa önerisi, 28 Temmuz 2020’de TBMM Genel Kurulunda görüşmeye açılıyor. 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da değişiklikler yapılmasına yönelik yasa önerisine tepkilerimizi, 28 Temmuz 2020 Salı günü Ankara’da Kuğulu Park’ta düzenlediğimiz etkinlikte seslendirdik ve bilgilendirme broşürlerimizi dağıttık.

BMO’nun da içinde yer aldığı İnternet Yaşamdır Platformu bileşenlerince düzenlenen etkinliğe Alternatif Bilişim Derneği, BMO, EMO, Linux Kullanıcıları Derneği (LKD) ve PKD (Pardus Kullanıcıları Derneği) temsilcilerinin yanı sıra BMO Üyesi, Eskişehir Milletvekili Utku ÇAKIRÖZER ile Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan ÇAKAR da katıldılar.

Basın-yayın kuruluşlarının sorularını yanıtlayan ve basın açıklamaları yapan Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Av. Faruk ÇAYIR, BMO Yönetim Kurulu Başkanı Hülya KÜÇÜKARAS, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan ÇAKAR, Milletvekili Utku ÇAKIRÖZER ve PKD’den Av. Nihad KARSLI, yasa önerisindeki maddelere ve önerinin yasalaşması durumunda ortaya çıkacak sorunlara değindiler; yasa hazırlıkları sırasında hukuksal, toplumsal ve teknik açıdan değerlendirmeler yapılmadan, ayrıca meslek odaları, sendikalar ve kitle örgütlerinin görüşleri alınmadan antidemokratik bir yol izlendiğine dikkat çekerek bu düzenlemeyle ifade özgürlüğü, bilgi edinme ve haber alma haklarımızın tümüyle kısıtlanacağını, düzenlemeye karşı olduklarını vurguladılar.

Bilgilendirme Broşürü:


© 2022 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası